แนะนำต้นไม้ที่ปลูกในสวนทุเรียน

      ในสวนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีนั้น นอกจากจะมีต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ชาวสวนยังนิยมปลูกต้นไม้อื่นๆร่วมกับต้นทุเรียน  เพื่อเป็นรายได้เสริมและสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในสวน หรือ เรียกได้ว่า เป็นการ "ทำสวนผสม" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์ที่มีมายาวนาน

      

     ชาวสวนนนท์จะปลูกทุเรียนห่างกันที่ระยะ 8-12  เมตร  โดยหากเป็นทุเรียนพันธุ์หนัก (ก้านยาว, หมอนทอง) จะปลูกห่างกัน 10 เมตร และสับกลางด้วยทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่มีพุ่มขนาดเล็กที่ระยะ 5 เมตร ซึ่งระหว่างต้นทุเรียนที่ห่างกัน 5 เมตรนั้น ก็สามารถปลูกไม้ผลอื่นๆไว้ได้ด้วย  เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเราสามารถแบ่งพืชที่ปลูกในสวนทุเรียนได้เป็น 4 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ในการปลูกได้ดังนี้ 

1.ไม้ผลที่ปลูกเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลไม้ในสวน เช่น มังคุด มะไฟ เงาะ ฯลฯ 

2.ไม้ผลที่เป็นรายได้เสริมในช่วงที่ทุเรียนยังไม่ออกผล เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ กล้วย ฯลฯ 

3.ต้นไม้ให้ประโยชน์แก่ต้นทุเรียนและเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศในสวน เช่น ทองหลาง หมาก ฯลฯ  

4.ต้นไม้ที่ปลูกรอบๆคันสวนเพื่อไว้บังแดดและบังลม เช่น ไผ่ สะเดาและ ไม้ผลยืนต้นอื่นๆที่มีรากยึดเกาะแข็งแรง          

  สำหรับผู้มีที่ดินที่กำลังอยากจะผันตัวมาเป็น"ชาวสวน" เต็มตัวนั้น นอกจากการวางผังสวนเพื่อปลูกต้นทุเรียนแล้ว การวางแผนปลูกไม้ผลที่ปลูกร่วมกับทุเรียนไว้ตั้งแต่เริ่มทำสวน จะเกิดประโยชน์ดังนี้

1. หากพื้นที่ที่ปลูกเป็นพื้นทีว่างเปล่า เราควรปลูกพืชอื่นๆ ที่เป็นไม้บังแดด ไม้บังลม ไว้ก่อน แล้วรอให้ต้นไม้เหล่านี้ โตไปก่อนซักระยะหนึ่งค่อยลงต้นทุเรียน จะทำให้ต้นทุเรียนได้รับประโยชน์จากไม้ข้างเคียง คือความชื้นในอากาศจะมากขึ้น และต้นทุเรียนจะได้ร่มเงาจากต้นไม้ข้างเคียง ไม้ต้องเจอแดดจัด  

2. ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ คือ เมื่อเราวางแผนก่อน เราจะรู้ขนาดพุ่มของต้นไม้ในสวน และสามารถบริหารพื้นที่ที่มีอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น พื้นที่ 2 ตารางเมตร สามารถปลูกพืชได้ 3 ระดับ คือ ทองหลาง กล้วย และพลู เป็นต้น  เมื่อถึงเวลาที่ทุเรียนโตเต็มที่ ขยายพุ่มออกไปกว้างขึ้น ชาวสวนจะสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ ว่าจะเอาพืชชนิดใดออกเมื่อถึงเวลานั้น

3.ช่วยให้ชาวสวนสามารถจัดระบบระเบียบในสวนได้ง่ายขึ้น สำหรับพื้นที่ี่เป็นทางเดิน การเดินสายสปริงค์เกอร์ การดายหญ้า ตลอดจนการเก็บผลผลิต

        จากที่กล่าวมา... หลายๆท่านคงกำลังคิดอยู่ว่า ที่ว่างที่เหลือจะปลูกอะไรดี ? ให้เกิดประโยชน์กับต้นทุเรียน ซึ่งความชอบก็แล้วแต่บุคคลว่าอยากปลูกพืชชนิดใด โดยสิ่งที่ต้องคำนึงคือ พืชนั้นจะต้องไม้ส่งผลเสียต่อต้นทุเรียน ไม่แย่งอาหารต้นทุเรียน รากไม่หนาเหมาะกับการอยู่ร่วมกับทุเรียน และควรศึกษานิสัยของต้นไม้นั้น อย่างรอบคอบก่อน เพื่อเตรียมรับมือ ในกรณีที่ต้นไม้นั้นเป็นโรคหรือมีแมลงศัตรูพืชมารบกวน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจกระทบต่อต้นทุเรียนได้ 

        ในสวนตาก้านของเรา มีพืชที่ปลูกร่วมกับต้นทุเรียนอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดที่เลือกปลูก เป็นต้นไม้ที่ชาวสวนนนท์นิยมปลูกกันมานาน หากท่านใดสนใจกิ่งพันธุ์ไม้อื่นๆนี้ สามารถดูรายละเอียดของพืชแต่ละชนิด และประโยชน์ที่ปลูกในสวนทุเรียนได้ ตามรายการย่อยด้านล่างและสามารถสั่งจองกิ่งพันธุ์ได้ที่สวนตาก้านค่ะ.....

                                                   

Visitors: 475,962