จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียน

 • พันธุ์กลีบสมุทร
  พันธุ์กลีบสมุทร (Klip Sa-mut) ชื่อพันธุ์ : กลีบสมุทร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถ...
 • พันธุ์กระดุมทอง
  พันธุ์กระดุมทอง( Kradom Thong ) ชื่อพันธุ์ : กระดุมทองชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murrayสถ...
 • พันธุ์กบจำปา
  พันธุ์กบจำปา (Kop-Cham-pa) ชื่อพันธุ์ : กบจำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ...
 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ประวัต...
 • พันธุ์กบตานวล
  พันธุ์กบตานวล (Kop Tanuan) ชื่อพันธุ์ : กบตานวล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพ...
 • พันธุ์กบตาขำ
  พันธุ์กบตาขำ (Kop Takham) ชื่อพันธุ์ : กบตาขำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ประวัติเฉพ...
 • พันธุ์กบตาเต่า
  พันธุ์กบตาเต่า (Kop Tathao) ชื่อพันธุ์ : กบตาเต่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถาน...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ป...
 • พันธุ์กบสีนาก
  พันธุ์กบสีนาก ( Kop Si-nak) ชื่อพันธุ์ : กบสีนาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพัน...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
 • พันธุ์กบสาวน้อย
  พันธุ์กบสาวน้อย ( Kop Saonoi)ชื่อพันธุ์ : กบสาวน้อยชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murrayสถานภ...
 • พันธุ์กบวัดกล้วย
  พันธุ์กบวัดกล้วย (Kop Watkluay) ชื่อพันธุ์ : กบวัดกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ...
 • พันธุ์กบแม่เฒ่า
  พันธุ์กบแม่เฒ่า (Kop Maethao) ชื่อพันธุ์ : กบแม่เฒ่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ปร...
 • พันธุ์กบหน้าศาล
  พันธุ์กบหน้าศาล (Kop Nasan ) ชื่อพันธุ์ : กบหน้าศาล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถา...
 • พันธุ์กบหัวสิงห์
  พันธุ์กบหัวสิงห์ (Kop Huasing) ชื่อพันธุ์ : กบหัวสิงห์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ...
 • พันธุ์กบเจ้าคุณ
  พันธุ์กบเจ้าคุณ (KopChaokhun) ชื่อพันธุ์ : กบเจ้าคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ปร...
 • พันธุ์กบไว
  พันธุ์กบไว ( Kop Wai) ชื่อพันธุ์ : กบไว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ :...

แนะนำต้นไม้ที่ปลูกในสวนทุเรียน

 • ทองหลางน้ำ
  ทองหลางน้ำ ต้นทองหลางเป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่วที่ชาวสวนนนทบุรีนิยมปลูกไว้ในสวนทุเรียน โดยจะปลูกไว้บ...
 • มังคุด
  มังคุด มังคุดเป็นราชินีผลไม้ที่ชาวสวนนิยมปลูกร่วมกับทุเรียน มังคุดหยั่งรากลึกช่วยยึดตลิ่งได้ดี มั...
 • มะนาว
  มะนาว มะนาวเป็นพืชวงศ์ส้มจึงให้ประโยชน์กับต้นทุเรียนคล้ายคลึงกัน โดยพันธุ์ที่ทางสวนตาก้านจำหน่าย...
 • ส้มโอ
  ส้มโอ ส้มโอทองดีเป็นผลไม้เก่าแก่ของนนทบุรี รูปทรงกลมแป้น ไม่มีจุก ขนาดผลปานกลาง ไม่ใหญ่มาก เนื้อสีชม...
 • มะไฟ
  มะไฟ มะไฟพันธุ์เหรียญทอง เป็นผลไม้ที่ชาวสวนนนทบุรีนิยมปลูกไว้เพื่อเป็นรายได้เสริม ลักษณะเป็นไม้ยืน...
 • กระท้อน
  กระท้อน เป็นผลไม้โดยชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกบริเวณรอบนอก หรือ คันนอก เพื่อเป็นแนวกันลม กันแดด และสร้าง...
 • มะม่วงยายกล่ำ
  มะม่วงยายกล่ำ เป็นมะม่วงที่มีต้นกำเนิดและมีชื่อเสียงของนนทบุรี ลักษณะผลแป้น คล้ายมะม่วงแก้ว และแบน เ...
 • สะเดาทวาย
  สะเดามันทะวาย “สะเดามันทะวาย” ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ต้นเจริญเติบโตเร็ว ออกดอกเป็นช่อสีขาวตามปลา...

ช่อง Youtube สวนตาก้าน

บทสัมภาษณ์รายการ

Visitors: 286,829