จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียน

 • พันธุ์กลีบสมุทร
  พันธุ์กลีบสมุทร (Klip Sa-mut) ชื่อพันธุ์ : กลีบสมุทร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถ...
 • พันธุ์กระดุมทอง
  พันธุ์กระดุมทอง( Kradom Thong ) ชื่อพันธุ์ : กระดุมทองชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murrayสถ...
 • พันธุ์กบจำปา
  พันธุ์กบจำปา (Kop-Cham-pa) ชื่อพันธุ์ : กบจำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ...
 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ประวัต...
 • พันธุ์กบตานวล
  พันธุ์กบตานวล (Kop Tanuan) ชื่อพันธุ์ : กบตานวล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพ...
 • พันธุ์กบตาขำ
  พันธุ์กบตาขำ (Kop Takham) ชื่อพันธุ์ : กบตาขำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ประวัติเฉพ...
 • พันธุ์กบตาเต่า
  พันธุ์กบตาเต่า (Kop Tathao) ชื่อพันธุ์ : กบตาเต่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถาน...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ป...
 • พันธุ์กบสีนาก
  พันธุ์กบสีนาก ( Kop Si-nak) ชื่อพันธุ์ : กบสีนาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพัน...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
 • พันธุ์กบสาวน้อย
  พันธุ์กบสาวน้อย ( Kop Saonoi) ชื่อพันธุ์ : กบสาวน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถ...
 • พันธุ์กบวัดกล้วย
  พันธุ์กบวัดกล้วย (Kop Watkluay) ชื่อพันธุ์ : กบวัดกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ...
 • พันธุ์กบแม่เฒ่า
  พันธุ์กบแม่เฒ่า (Kop Maethao) ชื่อพันธุ์ : กบแม่เฒ่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ปร...
 • พันธุ์กบหน้าศาล
  พันธุ์กบหน้าศาล (Kop Nasan ) ชื่อพันธุ์ : กบหน้าศาล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถา...
 • พันธุ์กบหัวสิงห์
  พันธุ์กบหัวสิงห์ (Kop Huasing) ชื่อพันธุ์ : กบหัวสิงห์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ...
 • พันธุ์กบเจ้าคุณ
  พันธุ์กบเจ้าคุณ (KopChaokhun) ชื่อพันธุ์ : กบเจ้าคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ปร...
 • พันธุ์กบไว
  พันธุ์กบไว ( Kop Wai) ชื่อพันธุ์ : กบไว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ์ :...

บทสัมภาษณ์

Visitors: 240,730