ส้มโอ

ส้มโอ

ส้มโอทองดีเป็นผลไม้เก่าแก่ของนนทบุรี รูปทรงกลมแป้น ไม่มีจุก ขนาดผลปานกลาง ไม่ใหญ่มาก เนื้อสีชมพูอมม่วงอ่อนๆ เนื้อนิ่มฉ่ำน้ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยว หากผลแก่จัดจะหวาน กลิ่นหอม ออกผลได้ะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งต่อปี โดยจะปลูกบริเวณกลางร่องสวน ห่างจากทุเรียนประมาณ 4 เมตร นิยมปลูกในสวนทุเรียน เนื่องจาก รากของส้มโอหยั่งลึกใต้ดิน ในขณะที่รากทุเรียนหาอาหารบนดิน ธาตุอาหารที่ส้มโอต้องการต่างจากทุเรียน รวมถึงส้มโอมีปุ่มสะสมอาหารที่ส้มโอไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์

สถานะ :  เป็นกิ่งตอน พร้อมจำหน่าย 1 ธันวาคม 2563

ขนาด : ความสูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร 

ราคา : ส้มโอพันธุ์ ทองดี และ ขาวน้ำผึ้ง  กิ่งละ 150 บาท

        ส้มโอพันธุ์ ทับทิมสยาม  กิ่งละ 250บาท


Visitors: 455,523