มะม่วงยายกล่ำ

มะม่วงยายกล่ำ

เป็นมะม่วงที่มีต้นกำเนิดและมีชื่อเสียงของนนทบุรี ลักษณะผลแป้น คล้ายมะม่วงแก้ว และแบน เปลือกหนา สีเขียวอ่อน (เปลือกหนาทำให้ศัตรูพืช เช่น แมลงเต่าทอง ไม่เจาะผล) เม็ดลีบ เนื้อเยอะ เมื่อสุกเนื้อทราย ไม่มีเส้น มีสีเหลืงเข้ม รสชาติมัน และ หวานจัด จึงนิยมรับประทานผลสุกกับข้าวเหนียว ในขณะที่ผลดิบมีรสเปรี้ยวจัด จะออกดอกปีละครั้งในช่วงฤดูหนาว ( ธันวาคาม-มกราคม) และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในอีกประมาณ 3 เดือน ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน

มะม่วงเป็นพืชที่ขึ้นง่ายกับทุกสภาพดิน เป็นไม้พุ่มใหญ่ จึงควรมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 8-10 เมตร ไม่ชิดจนเกินไป เพื่อให้ลมระบายได้ดี จะทำให้ติดดอกและผลง่ายขึ้น โดยชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกบริเวณรอบนอก หรือ คันนอก เพื่อเป็นแนวกันลมและสร้างรายได้ ขยายพันธุ์โดย การทาบกิ่ง


สถานะ : สั่งจองกิ่งทาบ
ขนาด : ความสูงประมาณ 0.8-1.2 เมตร
ราคา : 120 บาท

Lasted updated: 07/04/2020

Visitors: 215,669