มะกรูด

มะกรูด

      มะกรูดเป็นพืชที่ชาวสวนนิยมปลูกไว้แคมร่องเพื่อตัดใบขายเป็นรายได้เสริม สามารถโตได้ดีในดินทุกชนิด  ควรเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดีเพราะมะกรูดเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง ที่สำคัญการปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบขายนั้นจะต้องมีสภาพแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ ถึงแม้มะกรูดจะเป็นพืชทนแล้งและไม่ต้องการน้ำมาก แต่หากเราต้องการจำหน่ายใบมะกรูดทั้งปี การให้น้ำมีความจำเป็นในการแตกใบของมะกรูดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในฤดูแล้ง มะกรูดปลูกได้ดีในดินทุกชนิด  

สถานะ :  เป็นกิ่งชำพร้อมจำหน่าย

ราคา : กิ่งละ 80 บาท

 
 
                                                       Last updated: 05/01/2559 
Visitors: 463,708