ละมุดสีดา

ละมุดสีดา

เป็นผลไม้โดยชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกบริเวณรอบนอก หรือ คันนอก เพื่อเป็นแนวกันลมและบังแดดได้ เป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 10 เมตร แตกกิ่งมาก ไม่พลัดใบ ผิวใบด้านหน้าสีเขียวเข้ม หลังใบสีเทาเงิน  ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม ผลมีขนาดเล็กกว่าละมุดทั่วไป เนื้อหวาน และค่อนข้างน้อย เมล็ดขนาดใหญ่สีน้ำตาล

Visitors: 455,535