กล้วยไข่

กล้วยไข่ 

เป็นกล้วยอีกชนิดที่สามารถปลูกร่วมกับทุเรียนได้ คุณสมบัติสว่นใหญ่คล้ายกล้วยหอม คือเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่สามารถคายความชื้นกับพืชที่อยู่ร่วมได้ กอไม่ใหญ่มาก รากไม่ไกลและสามารถสะสมน้ำให้ทุเรียน เพื่อเพิ่มความชื้นในดิน โตเร็ว อายุสั้น และไม่มีโรคติดต่อทางทุเรียน แต่ลำต้นแข็งแรงกว่า ไม่ล้มง่าย

โดยจะปลูกบริเวณริมท้องร่องสวนรอบต้นทุเรียน สามารถปลูกล้อมทุเรียนได้ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งระยะห่างจากต้นทุเรียนและระหว่างกล้วยด้วยกันอย่างน้อย 2 เมตร วิธีการปลูกคือ ขุดดินลึกประมาณ 0.6-0.8 เมตร รองก้นด้วยปุ๋ยคอก แล้วนำหน่อมาปลูก จากนั้นเหยียบดินให้แน่น ในช่วงแรกรดน้ำพอประมาณ หากปริมาณมากเกินไปจะทำให้หน่อเน่าได้ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ประมาณ 10-11 เดือน หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ควรขุดหน่อย้ายที่ปลูก พันธุ์กล้วยไข่ที่แนะนำ คือ กล้วยไข่พันธุ์เกษตร1 และ เกษตร2 เนื่องจาก เครือและลูกใหญ่พอๆกับกล้วยน้ำว้า

Visitors: 428,588