หมาก

หมาก 

       หมาก  หรือที่ทางภาคใต้เรียกว่า  “หมากสง”  เป็นไม้ต้นวงศ์มะพร้าว ที่ชาวสวนนนทบุรีนิยมปลูกไว้ในสวนทุเรียน  โดยจะปลูกบริเวณชายท้องร่องเพื่อยึดตลิ่ง  หมากมีลักษณะลำต้นตั้งตรง เป็นต้นเดี่ยวไม่แตกกิ่งก้าน เปลือกลำต้นเป็นรอยขวั้นรอบ ๆ ขึ้นไปตลอดลำต้น ในระยะแรกจะเจริญเติบโตด้านกว้างและด้านสูง ต่อมาจะสูงขึ้นอย่างเดียว  ผลหมากนำมารับประทานกับพลูได้  เนื้อไม้อ่อนนุ่มคล้ายกับฟองน้ำ จึงทำให้ต้นหมากเหนียวและสามารถโยกเอนได้   ลำต้นนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ใช้เป็นไม้ทอดสะพานข้ามท้องร่องและใช้กันดินทำโคกได้  ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ปลูกง่ายโตเร็ว  

สถานะ :  เป็นต้นขนาดเล็กพร้อมจำหน่าย

 

                                                           Last updated: 26/11/2558
Visitors: 463,721