มังคุด

มังคุด

       มังคุดเป็นราชินีผลไม้ที่ชาวสวนนิยมปลูกร่วมกับทุเรียน  มังคุดหยั่งรากลึกช่วยยึดตลิ่งได้ดี  มักปลูกที่แคมร่องสวน  เมื่อโตเต็มที่ต้นจะสูง 10-13 เมตร  กิ่งแผ่สูงขึ้นเป็นทรงฉัตร  ผลสุกเต็มที่จะเป็นสีม่วงเข้มและเนื้อสีขาวสวย รสชาติหวานอมเปรี้ยว  มังคุดมีพันธุ์พื้นเมืองเพียงพันธุ์เดียว แต่ถ้าปลูกต่างบริเวณกันอาจมีความผันแปรไปได้บ้าง โดยมังคุดในแถบภาคกลางหรือมังคุดเมืองนนท์ จะมีลักษณะผลเล็ก ขั้วยาว เปลือกบาง แตกต่างจากมังคุดทางใต้ที่ผลใหญ่กว่า ขั้วผลสั้น เปลือกหนากว่า  มังคุดสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และเสียบยอด   มังคุดที่สวนตาก้านจำหน่ายจะเป็นมังคุดเพาะเมล็ด เนื่องจาก มีความแข็งแรงกว่ามังคุดเสียบยอดและมีอายุที่ยืนยาวกว่า 

สถานะ :  เป็นกิ่ง (เพาะเมล็ด) พร้อมจำหน่าย

ขนาด : ความสูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร ขนาดลำต้นตามภาพ

ราคา : 150 บาท

 

 

                                                          Last updated: 13/11/2558 

Visitors: 475,962