มะพร้าว

มะพร้าว

เป็นผลไม้โดยชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกบริเวณรอบนอก หรือ คันนอก โดยปลูกสลับกับไม้ยืนต้นใหญ่ เช่น กระท้อน และมะม่วง พันธุ์มะพร้าวที่นิยมปลูก คือ มะพร้าวน้ำหอม

 Last updated: 07/04/2020

Visitors: 455,531