ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก

เป็นไม้โดยชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกบริเวณรอบนอก หรือ คันนอก เพื่อเป็นแนวกันลม เพราะลู่ลมได้ดี แต่หากต้องการให้ไม่สูงมากต้องตัดแต่งกิ่ง หากปล่อยไว้จะสูงได้ถึง 15 เมตร ใบมีลักษณะคล้ายขนนก มีใบย่อย รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายมน ดอกมีลักษณะสีเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง นิยมรับประทาน ใบอ่อน

Last updated: 07/04/2020

Visitors: 455,533