พลูเขียว

พลูเขียว

เป็นไม้เลื้อย ที่ชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกใต้ต้นทองหลาง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในสวน เนื่องจากหากสามารถปลูกพลูเขียวได้ ความชื้นภายในสวนเพียงพอกับการปลูกทุเรียน ปัจจุบันเริ่มหายากขึ้น พลูมีลักษณะใบรูปหัวใหญ่คล้ายใบโพธิ์ ใบใหญ่กว้างประมาณ สีเขียว รสชาติจะฝาดมากกว่าพลูเหลือง ในสมัยก่อนจึงนิยมรับประทานกับหมาก ขยายพันธุ์ง่ายโดยการ ปักชำ หรือ ตอนกิ่ง

 

Last updated: 07/04/2020

Visitors: 455,523