มะนาว

มะนาว

         มะนาวเป็นพืชวงศ์ส้มจึงให้ประโยชน์กับต้นทุเรียนคล้ายคลึงกัน  โดยพันธุ์ที่ทางสวนตาก้านจำหน่ายจะเป็น มะนาวพันธุ์แป้นบ้านแพ้ว ที่มีลักษณะ ผลขนาดกลาง เปลือกบาง น้ำเยอะ กลิ่นหอม เม็ดน้อย ลูกดกและผลตลอดปีโดยที่ไม่ต้องทำเทคนิคใดๆ  และ มะนาวพันธุ์แป้นรำไพ ที่มีลักษณะทรงแป้น ผลโตออกลูกดก เปลือกบาง เมล็ดน้อย  กลิ่นหอม มีผลผลิตทั้งปี แต่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อโรคแทงเกอร์ เป็นที่นิยมในท้องตลาดเช่นกัน

สถานะ :  เป็นกิ่งชำพร้อมจำหน่าย (พันธุ์แป้นใหญ่)

ราคา  :  120 บาท

 
Visitors: 455,523