กล้วยหอมทอง

กล้วยหอมทอง

กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกในสวนทุเรียน วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพรางแสงตามธรรมชาติ ลักษณะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่สามารถคายความชื้นกับพืชที่อยู่ร่วมได้ กอไม่ใหญ่มาก รากไม่ไกลและสามารถสะสมน้ำให้ทุเรียน  เพื่อเพิ่มความชื้นในดิน โตเร็ว อายุสั้น และไม่มีโรคติดต่อทางทุเรียน

โดยจะปลูกบริเวณริมท้องร่องสวนรอบต้นทุเรียน สามารถปลูกล้อมทุเรียนได้ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งระยะห่างจากต้นทุเรียนและระหว่างกล้วยด้วยกันอย่างน้อย  2 เมตร วิธีการปลูกคือ ขุดดินลึกประมาณ 0.6-0.8 เมตร รองก้นด้วยปุ๋ยคอก แล้วนำหน่อมาปลูก จากนั้นเหยียบดินให้แน่น ในช่วงแรกรดน้ำพอประมาณ หากปริมาณมากเกินไปจะทำให้หน่อเน่าได้ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 10-11 เดือน หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ควรขุดหน่อย้ายที่ปลูก มิเช่นนั้นต้นที่ขึ้นจะไม่แข็งแรง ล้มง่าย ผลผลิตน้อย และลูกเล็ก 

พันธุ์กล้วยหอมที่แนะนำ คือ กล้วยหอมทองพันธุ์พื้นเมืองนนท์ กล้วยหอมพันธุ์บ้านลาด (เพชรบุรี) เนื่องจาก เป็นพันธุ์ที่มีลำต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย เครือและลูกใหญ่

Visitors: 428,588