กระท้อน

 กระท้อน

เป็นผลไม้โดยชาวสวนทุเรียนนิยมปลูกบริเวณรอบนอก หรือ คันนอก เพื่อเป็นแนวกันลม กันแดด และสร้างรายได้ เนื่องจากเป็นไม้พุ่มใหญ่ ระยะปลูกห่างกันอย่างน้อย 10 เมตร จะออกดอกในช่วงเดือน ธันวาคม  จะเริ่มห่อผลในช่วงเดือน มีนาคม และเมษายน และเก็บเกี่ยวผลในเดือนพฤษภาคม 

พันธุ์กระท้อนที่นิยมปลูก คือ กระท้อนพันธุ์ทับทิม มีลักษณะเนื้อน้อย เนื้อนุ่ม ปุย และฟูไม่มากนัก รสชาติหวานอมเปรี้ยว และกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย มีลักษณะเนื้อฟูและเนื้อนุ่ม มีเนื้อมาก รสชาติหวาน

สถานะ :  เป็นกิ่งตอน พร้อมจำหน่าย 1 ธันวาคม 2563

ขนาด : ความสูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร 

ราคา : กระท้อนพันธุ์ นิ่มนวล ราคากิ่งละ 200 บาท

 

Visitors: 455,529