พันธุ์หมอนทอง

พันธุ์หมอนทอง (Monthong)

ชื่อพันธุ์          :   หมอนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก)   

 ลักษณะประจำพันธุ์ 

          เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่าย ใบมีลักษณะบาง กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามใหญ่ ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผล ปลายผลแหลม พูมักไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี่ยม ระหว่างหนามใหญ่จะมีหนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่า เขี้ยวงู ก้านผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางก้านผลจนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน เมล็ดน้อยและลีบเป็นส่วนใหญ่  
 ลักษณะทางการเกษตร
          การเจริญเติบโตขึ้นง่าย เป็นทุเรียนที่เรือนต้นดี ออกดอกมากดกทุกปี มักให้ผลใหญ่ เนื้อหนาสีเหลือง มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมันพอดีเป็นที่นิยมทั่วไปเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนนทบุรี หมอนทองพันธุ์ของจังหวัดนนทบุรีจะมีลักษณะลูกใหญ่และยาวกว่าพันธุ์หมอนทองของทางใต้ 
ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6
 
 
 
 
 
 
                         
ลักษณะกิ่งพันธุ์ที่จำหน่าย มี 3 แบบ 
      แบบที่ 1 :  แบบกิ่งข้าง/กิ่งกระโดง ความสูง 0.8-1.2 เมตร
       แบบที่ 2 :  แบบกิ่งข้าง/กิ่งกระโดง ความสูง 1-1.5 เมตร
                       2.1 แบบกิ่งกระโดง
                         2.2 แบบกิ่งข้าง
แบบที่ 3 : ขนาดใหญ่ แบบกิ่งข้าง ความสูง 1.6- 2 เมตร
 
 
                                                         Last updated: 12/08/2558 
Visitors: 286,821