พันธุ์กบชายน้ำ

พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam )
 
ชื่อพันธุ์  :   กบชายน้ำ

ประวัติ   :   เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน  จังหวัดนนทบุรี

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

 จุดเด่น "เนื้อแห้ง ละเอียด หวานมันพอดี มีกลิ่นอ่อน"

ลักษณะต้นและใบ 

การเจริญเติบโตของต้นเร็ว  ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 6-8 ลักษณะกิ่งไม่เป็นระเบียบ ใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ใบเป็นคลื่น 

ลักษณะดอก

การออกดอกมาก ดอกรูปร่างของดอกตูมกลมรี ขอบขนาน ปลายดอกตูมแหลม

 

ลักษณะผล

การติดผลปานกลาง ผลทรงรูปไข่ ผลแป้วหน้าแป้วหลังขั้วสั้น ความยาวผลปานกลางรูปร่างหนามแหลมคม เปลือกหนา หนามปลายงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผล หนามตรง  สีเปลือกออกสีเหลือง หนามกาง ฐานหนามใหญ่ หนามถี่กว่าหมอนทอง แต่หนามไม่แหลม