พันธุ์ก้านยาว

พันธุ์ก้านยาว ( Kan yao

ชื่อพันธุ์            :  ก้านยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์   :   Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์    :  พันธุ์เศรษฐกิจ และเป็นพันธุ์หนัก

ลักษณะประจำพันธุ์   เป็นทุเรียนเรือนต้นไม่ดี ทิ้งกิ่ง ลำต้นจะสูงชะลูดทิ้งกิ่ง  เปลือกสีน้ำตาลและมีสะเก็ดบ้างเล็กน้อย  ช่วงกิ่งยาวมากและเกือบตั้งฉากกับลำต้น  แผ่นใบเป็นรูปรีจนถึงเรียวยาวมีขนาดกว้างประมาณ 6-8 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 17-18 เซนติเมตร  ฐานใบเป็นรูปเหลี่ยมป้าน   ปลายใบแหลมและงอโค้งก้านใบยาวประมาณ  2 เซนติเมตร  ออกเป็นรูปไข่ยาวรี   ปลายแหลมและโคนดอกจะเรียวก้านดอกจะยาวมาก    จะมี 6 พูหนามมีขนาดโตเกือบเสมอกัน    พันธุ์นี้ก้านยาวกว่าพันธุ์อื่นเปลือกค่อนข้างหนา    เนื้อมีลักษณะละเอียด   นิ่ม  สีเหลือง รสชาติหวานมันกลมกล่อม เมล็ดกลม 

ลักษณะทางการเกษตร 
          การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง ออกดอกปานกลาง มักให้ผลน้อย เนื้อละเอียดมาก หนาปานกลางสีเหลือง มีกลิ่นอ่อนไม่ฉุน รสชาติมันมากกว่าหวาน ลักษณะเนื้อละเอียด เมล็ดใหญ่มาก เป็นทุเรียนพันธุ์หนัก มักเป็นโรคกิ่งตาย กิ่งแตก โรคใบเกรียม เป็นผลกิ่งไหนมักจะเป็นอยู่กิ่งนั้น จนกิ่งตายจึงจะย้ายไป เป็นผลกิ่งอื่นๆต่อไป ออกลูกเป็นพวงๆละ 3-5 ผล คุณภาพดี ราคาสูงที่สุด ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 7-9

          ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวถือว่าเป็นสุดยอดของทุเรียนนนท์ก็ว่าได้  เพราะมีราคาแพงหารับประทานยาก  รสชาติอร่อยมาก ทั้งหวานมันกลมกล่อม  ก้านยาวของนนท์นั้นสีของเนื้อจะเข้มกว่าทุเรียนก้านยาวนอกหรือทุเรียนที่มาจากต่างจังหวัด  ทุเรียนตระกูลก้านยาว  ในนนทบุรีนิยมปลูกกันทุกสวนเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมาก 

     ทรงผลของทุเรียนก้านยาวจะมีให้เห็น 2 ทรง คือ คือ ก้านยาวทรงกลม และ ก้านยาวทรงหวด(ทรงบาตร)  ทรงที่ได้รับความนิยมมาก คือ ทรงหวดซึ่งลักษณะจะเหมือนหวดข้าวเหนียว เป็นทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีราคาแพง   โดยก้านยาว 2 ทรงดังกล่าวนี้ จะแตกต่างกันตั้งแต่ลักษณะกิ่งพันธุ์และลักษณะต้น 

                                                      ก้านยาวทรงหวด (ทรงบาตร)

ก้านยาวทรงกลม


 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ก้านยาว

 

                                                                                   

           

Visitors: 368,475