วิธีการบำรุงรักษา

  

 คู่มือการปฏิบัติงานสวนทุเรียนนนท์

การสวนทุเรียนนนท์นั้นการดูแลสวนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนเจริญเติบโต และให้ ผลผลิตที่ดีและต้นทุเรียนมีอายุยืนยาว  ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำสวนก็คือทุเรียนให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและขายได้ราคาดี  และในระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิต ในช่วงแรกควรปลูกพืชแซมเพื่อเสริมรายได้ โดยเลือกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาด  เช่น กล้วยหอม  ส้มเขียวหวาน  หรือมังคุด  การปฏิบัติดูแลสวนทุเรียนนนท์ในช่วงให้ผลผลิตแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกติดผลมาก และให้ผลผลิต คุณภาพดี

       การเตรียมให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ มีอาหารสะสมเพียงพอ เมื่อทุเรียนมีใบแก่ทั้งต้น และสภาพแวดล้อมเหมาะสม ฝนแล้ง ดิน มีความชื้นต่ำ อากาศเย็นลงเล็กน้อยทุเรียนก็จะออกดอก ขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องรีบดำเนินการภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนี้

ระยะที่ 1 ฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยวทุเรียน ช่วงเดือน  กรกฎาคม-กันยายน

 

1.การตัดแต่งกิ่ง หลังเก็บเกี่ยวให้รีบตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งแขนง ด้านในทรงพุ่มออกโดยเร็ว ทารอยแผลที่ตัดด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เชื้อรา หรือปูนแดงกินกับหมาก

2.กำจัดวัชพืชเก็บทำความสะอาดท้องร่อง สาดเลน  เพื่อเป็นปุ๋ยทางธรรมชาติให้แก่ทุเรียน

3. เมื่อขี้เลนแห้งสนิทแล้วควรใส่ปุ๋ยทันที

- ปุ๋ยคอก 15-50 กิโลกรัมต่อต้น (ประมาณ 3-10 ปีบ)

ทุเรียนต้นที่ขาดความสมบูรณ์ต้องการปุ๋ยมากกว่าทุเรียนต้น ที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว ทุเรียนต้นที่ให้ผลผลิตไปมาก ต้องการปุ๋ย มากกว่าทุเรียนที่ให้ผลผลิตน้อย

4.การกำจัดวัชพืชการป้องกันวัชพืชในสวนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ในการทำสวน โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีรากหาอาหารอยู่ในระดับผิวดิน  ถ้าปล่อยให้หญ้าขึ้นรกรุงรังนอกจากจะแย่งอาหารและน้ำจากต้นทุเรียนแล้ว  ยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูทุเรียนได้ด้วย  ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาสวนทุเรียนให้ปราศจากวัชพืชต่างๆ  ได้    ซึ่งต้องทำการตัดหรือถากถางออกเป็นครั้งคราว  โดยเฉพาะในแปลงที่เป็นที่ดอนอย่างน้อยต้องทำการเก็บวัชพืชปีละไม่น้อยกว่า  3  ครั้ง  คือ  กลางฤดูฝนขณะฝนทิ้งช่วงซึ่งจะอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคม  และปลายฤดูฝน  หลังจากหมดฤดูฝนแล้วประมาณเดือนพฤศจิกายน  หรือต้นเดือนธันวาคม  ซึ่งวัชพืชที่ถากถางออกนี้เมื่อแห้งตายก็จะกวาดเข้าคลุมต้นทุเรียนที่ปลูกได้อีก

        การป้องกันกำจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่งคือ  การปลูกพืชคลุมหรือพืชแซม  เช่น  กล้วย  หรือพืชคลุมชนิดต่างๆ  พืชเหล่านี้จะช่วยคลุมไม่ให้วัชพืชเจริญงอกงามได้เร็ว  โดยเฉพาะพืชคลุมจะคลุมจนวัชพืชตายหมด  พืชคลุมเหล่านี้จะขึ้นคลุมปิดบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงผิวดินทำให้ดินไม่ร้อนจัดและชุ่มชื้นอยู่เสมอ  การสูญเสียหน้าดินจากน้ำฝนน้อยลง 

5. ป้องกันกำจัดโรคแมลง เช่น โรครากเน่าโคนเน่า  เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดงและเพลี้ยไฟ  หนอนกินเปลือกต้นทุเรียน เริ่มระบาดในฤดูฝนควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ระยะที่ 2 ในช่วงปลายฤดูฝน  ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

 

  เมื่อฝนทิ้งช่วงเกษตรกรต้องให้ความสนใจในการเข้าดูแลสวนอย่างใกล้ชิด  เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ทุเรียนออกดอก   ฤดูฝนผ่านไปทุเรียนมีความสมบูรณ์เต็มทีพร้อมที่จะออกดอกให้ผลผลิตแก่เกษตรกรชาวสวน    การเริ่มต้นฤดูก็เกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องทำดังนี้

        1.ให้กำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่ม กวาดเศษหญ้า และใบทุเรียน ออกจากโคนต้น เพื่อให้ดินแห้งเร็วขึ้น

        2.ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ  15-30  กิโลกรัมต่อต้น เพื่อช่วยกระตุ้นในการออกดอก

        3.กักน้ำในท้องร่องสวนให้น้อย อยู่ในระดับต่ำและงดการรดน้ำ10-14วันเมื่อสังเกตเห็นใบทุเรียนเริ่ม สลดลงต้องเริ่มรดน้ำทีละน้อยเพื่อกระตุ้นให้ตาดอกเจริญ    อย่าปล่อยให้ขาดน้ำนานจนใบเหลืองใบตกเพราะตาดอกจะไม่เจริญ และระวัง อย่ารดน้ำมากเกินไป เพราะช่อดอกอาจเปลี่ยนเป็นใบได้ วิธีการรดน้ำที่เหมาะสม คือ รดน้ำแบบโชย ๆ แล้วเว้นระยะ สังเกต อาการของใบและดอก เมื่อเห็นดอกระยะไข่ปลามากพอแล้ว ก็เพิ่ม ปริมาณให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนสู่สภาวะปกติ

ระยะที่ 3   การดูแลในช่วงออกดอก ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธุ์

  

 

 1. การควบคุมการรดน้ำ  เมื่อทุเรียนออกดอกในระยะไข่ปลามีปริมาณมากพอแล้ว ก็เริ่มรดน้ำมากขึ้นจนสู่สภาพปกติ   ในระยะก่อนดอกบาน 7-10 วัน(ระยะหัวกำไล) ไป จนถึงดอกบานช่วงดอกบานควรงดการรดและระยะปิ่นให้ลดการรดน้ำลง 2 ใน 3 ของปกติและเริ่มรดน้ำมากขึ้นในระดับปกติได้หลังจากผสมเกสรแล้ว 3 สัปดาห์

2. การตัดแต่งดอก เพื่อให้เหลือดอกทุเรียนไว้ในปริมาณและตำแหน่งที่เหมาะสม  ตัดดอกที่อยู่ตามกิ่งเล็ก ๆ หรือปลายกิ่งทิ้ง ควรตัดแต่งเมื่อดอกทุเรียนอยู่ในระหว่างระยะมะเขือพวง ถึงระยะหัวกำไล     ถ้ามีดอกรุ่นเดียวกันปริมาณมาก ตัดแต่งให้เหลือปริมาณ ดอกพอเหมาะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ  ถ้ามีดอก 2 รุ่น ปริมาณต่างกัน ให้ตัดรุ่นที่มีปริมาณ ดอกน้อยออก แต่ถ้าปริมาณดอกมีน้อย จำเป็นต้องไว้ดอกต่างรุ่นควรไว้ดอกรุ่นเดียวกัน บนกิ่งเดียวกัน 

3. ป้องกันกำจัดโรคแมลง เช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอน กัดกินก้านดอก โรคดอกเน่าและโรคดอกแห้ง

ระยะที่  4  การดูแลในช่วงติดผลแล้ว    มีนาคม- เมษายน

 

1. ตัดแต่งผลครั้งที่ 1 หลังดอกบาน 3-4 สัปดาห์ ตัดแต่งผลที่มีรูปทรง บิดเบี้ยว ผลขนาดเล็กหรือผลต่างรุ่น ผลที่อยู่ใน ตำแหน่งไม่เหมาะสม เช่น ปลายกิ่ง ด้านข้างของ กิ่ง และผลที่ติดเป็นกระจุกใหญ่ ๆ ออกเหลือผล ที่ดีไว้มากกว่าที่ต้องการจริง 50 %ครั้งที่ 2 หลังดอกบาน 6-8 

 สัปดาห์ ตัดผลที่มีขนาดเล็กกว่า ผลอื่นในรุ่นเดียวกัน ผลบิดเบี้ยว ผลที่มีอาการ หนามแดงครั้งที่ 3 ตัดแต่งครั้งสุดท้ายตัดผลขนาดเล็ก ผลบิดเบี้ยว ผลก้นจีบออก จะเหลือผลที่มีขนาดและรูปทรง สม่ำเสมอ ในปริมาณเท่ากับที่ต้องการจริง เมื่อตัดแต่งผลครั้งสุดท้ายเสร็จ     ควรโยงกิ่งหรือใช้ไม้ไผ่ค้ำ เพื่อป้องกันกิ่ง หักจากน้ำหนักผลที่มากขึ้น ป้องกันผลร่วงในพื้นที่มีลมแรง

2. การใส่ปุ๋ย หลังจากติดผลแล้ว 5-6 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเร่งการเจริญของผล  เพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ   ถ้าต้นทุเรียนขาดความสมบูรณ์ ใบเล็ก ใบซีด ไม่เขียวเข้ม ควรให้ปุ๋ยทางใบเสริมในช่วงสัปดาห์ที่ 5-10 หลังดอกบาน เพื่อช่วยให้ผลทุเรียนเจริญดีขึ้น

3. การควบคุมไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อนถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนในช่วงติดผล ใบอ่อนและผทุเรียน จะแย่งอาหารกันและเกิดผลเสีย  ผลอ่อนร่วง  รูปทรงลูกบิดเบี้ยว  เนื้อคุณภาพ ด้อยเป็นเต่าเผา เนื้อแกน   ถ้าพบว่าทุเรียนจะแตกใบอ่อน โดยสังเกตเห็นเยื่อหุ้มตา เริ่มเจริญหรือเรียกระยะหางปลา

4. การรดน้ำ ดูแลรดน้ำสม่ำเสมอ ตลอดช่วงที่กำลังติดผล

 5. จดบันทึกวันดอกบาน ของแต่ละรุ่น แต่ละต้นไว้ พร้อมกับทำเครื่องหมายไว้โดยใช้เชือกสีที่แตกต่างกันในการค้ำกิ่งที่ติดผล      แต่ละรุ่นเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว

6. การป้องกันกำจัดโรคแมลง ตรวจสอบและป้องกันกำจัด โรคผลเน่า หนอนเจาะผล ทุเรียน ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยหอย

7.การป้องกันหนูหรือกระรอก  เข้าทำลายกัดกินทุเรียน ถ้าสวนมีสัตว์รบกวนควรหาวิธีป้องกันดังนี้

-  ทำความสะอาดเก็บ    สิ่งของที่รกร้างกิ่งไม้รอบสวน  เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัย

 ของหนูกระรอก

-  ตัดกิ่งไม้บริเวณรอบต้นทุเรียนของต้นไม้อื่นๆเพื่อตัดเส้นทางหนูได้

- นำสังกะสีแผ่นเรียบกว้าง 30 เซนติเมตร  ยาวตามขนาดของต้นพันรอบโค่นต้นทุเรียน

   เป็นการป้องได้เฉพาะหนู

- การป้องอีกวิธีหนึ่งคือการห่อ  ให้ใช้ถุงพลาสติกใส่ขนาด  40x60 เซนติเมตร  ตัดก้น

ถุงและตัดข้างยาว 30 เซนติเมตร  นำมาห่อทุเรียน ควรห่อให้คลุมตั้งแต่กิ่งที่ลูกทุเรียน

นั้นติดอยู่ปล่อยชายถุงให้อากาศถ่ายเท่ได้สะดวก ป้องกันได้ทั้งหนู  กระรอก นก

ระยะที่ 5  การเก็บเกี่ยว  พฤษภาคม  มิถุนายน

 

เลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลทุเรียนแก่แล้วเท่านั้น อาจจะวิธีนับวันหรือสังเกตลักษณะตามพันธุ์ก็ได้

1. ควรกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ให้เก็บเกี่ยวได้สะดวก

2. เก็บเกี่ยวผลที่แก่แล้ว โดยสังเกตจากลักษณะของผลและ นับอายุ

ลักษณะผลเมื่อทุเรียนแก่จะพบการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 - สีเปลือกจะเปลี่ยนจากเขียวสดเป็นสีน้ำตาลหรือเขียวแกมเทา แต่ผลที่อยู่นอกทรงพุ่มโดนแสงแดดมากจะมีสีน้ำตาลมากกว่าผลที่อยู่ ในทรงพุ่ม

- ก้านผลเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลคล้ำ สาก ตรงรอยต่อของระหว่าง ก้านผลตอนบนกับก้านผลตอนล่าง (ปลิง) จะบวมใหญ่ เห็นรอยต่อ ชัดเจน

- ปลายหนามแห้งจะไหม้จากปลายนหนามเข้ามามีสีน้ำตาล หนามกางออกร่องหนาค่อน ข้างห่าง

- สังเกตรอยแยกบนพูจะเห็นได้ชัดเจนเป็นเส้นสีเหลือง ยกเว้นพันธุ์ก้านยาว จะเห็นไม่ชัด

- ชิมปลิง ทุเรียนแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบ น้ำใส ๆ ไม่ข้นเหนียว เหมือนทุเรียนอ่อน ชิมดูจะมีรสหวาน

- การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม ผลทุเรียนที่แก่จัดจะมี เสียงดังหลวม ๆ

- ทั้งนี้เมื่อผลทุเรียนในต้นเริ่มแก่สุกและร่วงก็เป็นสัญญาณ เตือนว่าทุเรียนที่เหลือซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเริ่มแก่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

 

 

การนับอายุ

โดยนับจำนวนวันหลังจากดอกบานจนถึงวันที่ผลแก่ พร้อม ที่จะเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ เช่น พันธุ์ก้านยาวใช้เวลา 120-135 วันและ พันธุ์หมอนทองใช้เวลา 140-150 วัน

การนับอายุนี้อาจคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย ขึ้นกับอุณหภูมิ ของอากาศ เช่น อากาศร้อนและแห้งแล้ง ทุเรียนจะแก่เร็วขึ้น ฝน ตกชุกความชื้นสูงทุเรียนจะแก่ช้าเพื่อสะดวกในการจำและไม่ผิดพลาดในการตัดทุเรียนอ่อน เกษตรกรควรจดบันทึกวันที่ดอกบาน และทำเครื่องหมายรุ่น ดังนี้

- จดบันทึกวันที่ดอกทุเรียนบานของแต่ละพันธุ์ และแต่ ละรุ่น

 - ทำเครื่องหมายรุ่นโดยในขณะที่ค้ำหรือโยงกิ่งด้วยเชือก ควรใช้สี ที่แตกต่างกันใน  การค้ำหรือโยงกิ่งแต่ละรุ่น ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการตัดทุเรียน ที่แก่มีคุณภาพดี

 วิธีการเก็บเกี่ยว

- ตัดเหนือปลิงของก้านผล ด้วยมีดคมและสะอาดส่งลงมา ให้คนที่รอรับข้างล่าง อย่าให้ผลตกกระทบพื้น วิธีที่นิยมคือใช้เชือกโรย และใช้ตระกร้ารองรับทุเรียน

- ห้ามวางผลทุเรียนบนพื้นดินในสวนโดยตรง เพื่อป้องกันเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุของโรคผลเน่าติดไปกับผลทุเรียน

-ควรวางทุเรียนในเข่งหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้

- ทำความสะอาด คัดคุณภาพ คัดขนาดก่อนจำหน่าย

 

 

  

#1 โดย: ลูกชาวสวนนนท์ [IP: 101.108.77.xxx]
เมื่อ: 2014-05-16 22:30:10
อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบด้วย ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ
#2 โดย: ฟ้า นํ้า ฝั่ง ชาวสวนนท์ ตลาดขวัญ [IP: 110.168.25.xxx]
เมื่อ: 2014-07-20 17:24:14
เป็นประโยชน์มากมีรายละเอียดดีทำให้คนอยากปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นทุเรียนนนท์จะได้คงอยู่ต่อไปเป็นวิถีของชาวสวนนนทบุรี
#3 โดย: สมนึก [IP: 61.19.90.xxx]
เมื่อ: 2014-09-03 13:11:55
สอบถาม การตัดรากแก้วครับ ว่าจำเป็นทุกพื้นที่ที่ต้องการปลูกหรือเปล่า หรือเฉพาะพื้นที่ที่ใต้ดินชุ่มน้ำเท่านั้น
#4 โดย: เจริญพันธ์ [IP: 118.174.14.xxx]
เมื่อ: 2014-09-25 23:29:09
ได้ความรู้เยอะเลยอ่านเข้าใจง่ายขอบคุณครับ
#5 โดย: ใครก็ได้ [IP: 101.51.189.xxx]
เมื่อ: 2014-10-05 20:15:31
หาซี้อกิ่งพันได้ที่ไหนคับ
#6 โดย: ธีระ [IP: 101.108.66.xxx]
เมื่อ: 2014-10-08 11:48:46
อยากให้มีข้อมูลทุเรียนหลายๆพันธุ์ละเอียดเท่าที่จะทำได้ เช่น คนเพาะ พ้นธุ์เดิม เรือนต้น การเติบโต ฯลฯ เพี่อเก็บเป็นข้อมูลชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า
#9 โดย: ธีระ [IP: 125.24.147.xxx]
เมื่อ: 2015-02-24 09:08:34
ถ้ามีข้อมูลอัพเดททุเรียนพันธุ์ใหม่ไว้ศึกษาหรือแชร์ประสบการณ์ก็จะหลากหลายยิ่งขึ้น
#10 โดย: คนน่าน [IP: 203.172.201.xxx]
เมื่อ: 2015-05-21 21:50:33
อ่านแล้วได้ประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ
#11 โดย: ลุงหนุ่ย [IP: 171.96.170.xxx]
เมื่อ: 2015-07-02 21:40:41
ผมอยู่ปากเกร็ดครับ อายุเลยเกษียณแล้ว แต่ยังทำงานอยู่ เคยลองปลูกทุเรียนดู ปรากฏว่ารุ่นแรก ตายเรียบ (10ต้น)
รุ่น2 รอดเฉพาะต้นที่อยู่บนโคกและมีร่มเงา มาอ่านเวปนี้แล้ว เข้าใจนิสัยของทุเรียนแล้วครับ ตอนนี้ปลูกกิ่งพนัธุ์ที่ซื้อมาจากงานเกษตรไว้ ในกระถาง ยังไม่ค่อยโตเท่าไร(4 เดือนแล้ว) กะว่ามีฝนอีกหน่อยจะลงดินแล้ว ต้นควรสูงแค่ไหนจึงควรลงดินได้ครับ ดูจากรูป สูงเป็นเมตรเลยนะครับ
#12 โดย: เที่ยง สุขกลาง [IP: 101.51.170.xxx]
เมื่อ: 2015-08-05 18:57:10
อยากได้พันธ์ก้านยาวนนมีขายที่ใหนครับ อยู่ อ โนนสุวรรณ จ บุรีรัมย์
#13 โดย: สวนตาก้าน [IP: 125.24.58.xxx]
เมื่อ: 2015-08-07 16:16:33
สามารถซื้อกิ่งพันธุ์ได้ที่นี่ค่ะ ดูได้จากหน้าจำหน่ายกิ่งพันธุ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ
#14 โดย: เพชร [IP: 183.88.95.xxx]
เมื่อ: 2015-10-12 16:59:19
จากการได้อ่านผมว่าได้เทคนิดใหม่ๆมาพอสมควร จะลองนำไปปรับใช้ดูครับ
#15 โดย: คริต จ.อุดร [IP: 1.46.64.xxx]
เมื่อ: 2015-10-14 08:08:59
ในการปลูกทุเรียนโดยใช้เมล็ด มีผลดีหรือเสียอย่างไรบ้างครับ ถ้าจะเอาเมล็ดไปปลูกที่อีสานจดีหรือไม่ครับ รบกวนขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ
#16 โดย: คริต อุดร [IP: 1.46.64.xxx]
เมื่อ: 2015-10-14 08:13:50
ขอคำแนะนำในการปลูกทุเรียนโดยเมล็ดทุเรียน ควรปลูกหรือไม่ ดีหรือไม่ดีอย่างไร ถ้ารู้แล้วช่วยตอบในกระทู้ หรือ ส่งที่ อีเมล์ CHAKIT08@HOTMAIL.COM จะขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ จะลองนำไปปลูกที่อุดรธานี ถ้าทำได้ จะนำไปขายตอนเปิด AEC ครับ
#17 โดย: ชายโรจน์ จ.สงขลา [IP: 1.179.155.xxx]
เมื่อ: 2016-02-16 15:40:37
ขอบคุณคับสำหรับเคล็ดลับการปลูกทุเรียน จ.สงขลา
#18 โดย: yuwadee [IP: 27.130.61.xxx]
เมื่อ: 2016-03-31 11:54:05
ขอบคุณมากค่ะได้ความรู้ที่ละเอียดชัดเจน
#19 โดย: ป้าแว่น [IP: 118.175.253.xxx]
เมื่อ: 2016-06-23 06:14:42
ขอบคุณ กำลังยากปลูกทุเรียนไม่แน่ใจพื้นที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนหรือไม่ สองพี่น้องสุพรรณบุรี
#20 โดย: เขียวแดง [IP: 10.33.92.xxx]
เมื่อ: 2016-07-07 10:13:41
ทุเรียนปลูกได้กับดินทุกชนิด หากดินไม่สมบูรณ์ให้ใช้ปุ๋ยคอกผสมเยอะ ๆ ครับ
#21 โดย: ต้นหนาว [IP: 180.183.69.xxx]
เมื่อ: 2016-09-06 03:02:42
พี่ครับคือผมอยากให้ระบุราคาพันธ์ทุเรียนหน่อยอ่าครับ ผมอยากได้ข้อมูลไปทำเอกเซล ส่งครุอ่าครับ
#22 โดย: สวนแก้ว [IP: 101.109.253.xxx]
เมื่อ: 2016-10-15 16:29:10
ระหว่างร่องทุเรียนต้นอ่อน หากใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง, ถั่วพุ่ม มาปลูกเพื่อบำรุงดิน จะมีผลกระทบอะไรกับต้นทุเรียนที่ปลูกแล้วรึไม่ เพราะกังวลว่าพืชตระกูลถั่วจะมีไรโซเบียมที่เป็นแบคทีเรียอยู่ในรากของปมถั่วจะเป็นปัญหาต่อทุเรียนค่ะ
#23 โดย: ไร่แทนคุณแผ่นดิ [IP: 49.49.241.xxx]
เมื่อ: 2017-05-19 12:07:05
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้ความรู้
#24 โดย: น้องหนึ่ง [IP: 182.53.67.xxx]
เมื่อ: 2017-06-05 21:24:38
เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มต้น ขอบคุณมากครับ
#25 โดย: คุณหนุ่ม [IP: 125.25.81.xxx]
เมื่อ: 2017-08-14 18:45:20
อยากรู้การหมักแกลบกับขี้หมูทำอย่างไรคับ
#26 โดย: คุณไก่ [IP: 124.122.158.xxx]
เมื่อ: 2017-08-16 16:15:47
*_ขออนุญาตโพสนะครับ_* จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ป่าทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ อาทิเช่น สักทอง ยางนา พะยูง ประดู่
มะค่า ตะเคียน ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546 ,0946465654
ID line kai54654546
Email nangpaya@hotmail.com
ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ www.takuyak.com
หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
หรือชมคลิปที่ www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย
#27 โดย: ทุเรียนกรุงชิง [IP: 223.24.2.xxx]
เมื่อ: 2017-09-29 13:46:32
ระยะผลอ่อนแล้วประมาณกี่วัน
กว่าทุเรียนจะแก่
#28 โดย: Oil cutter [IP: 1.47.204.xxx]
เมื่อ: 2018-05-21 09:22:20
อธิบายรายล่ะเอียดทุกขั้นตอนดีมากๆพร้อมภาพประกอบ นับถือคับผม
#29 โดย: คุณ นกนบพิตำ [IP: 223.24.178.xxx]
เมื่อ: 2018-07-26 13:42:11
ขอขอบพระคุณที่ให้ความรู้ครับ
#30 โดย: กุ้ง [IP: 117.20.112.xxx]
เมื่อ: 2018-09-25 21:28:44
ส,อนดี
#31 โดย: วราภรณ์ [IP: 37.117.110.xxx]
เมื่อ: 2019-01-11 14:12:40
ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความรู้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 174,248