สวนตาก้าน

สวนตาก้าน บางกร่าง

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี 

       ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี สวนตาก้านพร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจปลูกทุเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้เรื่องการปลูกทุเรียนได้ทุกวัน อีกทั้ง สวนตาก้านยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีและมีโรงเรือนที่จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่ท่านสามารถมาเลือกชมและซื้อไปปลูกได้ ต้นพันธุ์มีหลายขนาดและมีให้เลือกกว่า 50 สายพันธุ์

สวนตาก้านมี 3 ส่วนหลัก 1) ศูนย์การเรียนรู้ 2) สวนทุเรียน 3) โรงเรือนอนุบาลกิ่งพันธุ์ทุเรียน ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. 

ทร 089-812-6539 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย 

1) ศูนย์การเรียนรู้ หรือ บ้านทุเรียน : บ้านทุเรียนเป็นอาคารหลังแรกในประเทศไทยที่ปลูกสร้างด้วยไม้ทุเรียน และเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับทุเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ท่านสามารถเอาดินและน้ำมาวัดค่าได้ พนักงานของเราพร้อมให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ ทั้งวิธีปลูก การดูแลรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) สวนทุเรียน : สวนทุเรียนตามภูมิปัญญาชาวสวนนนทบุรีบนเนื้อที่ 7.2 ไร่ ทำสวนผสม โดยมีทุเรียนเป็นหลัก ซึ่งเป็นพันธุ์ทุเรียนหลากหลายกว่า 70 สายพันธุ์ ปลูกสลับพันธุ์หนัก-เบาในลักษณะสลับฟันปลา ถือเป็นสวนตัวอย่างของการทำสวนตามภูมิปัญญาชาวสวนนนทบุรี นอกจากนี้ ยังปลูกพืชหลากหลายเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เช่น ทุเรียน มังคุด ทองหลาง ส้มโอ กล้วย ฯลฯ

3) โรงเรือนอนุบาลกิ่งพันธุ์ทุเรียน : โรงเรือนแห่งนี้เป็นที่จำหน่ายพันธุ์ทุเรียนประมาณ 2,500 ต้น กว่า 50 สายพันธุ์ เช่น ก้านยาว หมอนทอง ชะนี ตระกูลกบ (กบชายน้ำ กบพิกุล กบแม่เฒ่า) และพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย กิ่งพันธุ์แข็งแรง พร้อมปลูก 

ช่อง Youtube สวนตาก้าน

จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียน

 • พันธุ์กลีบสมุทร
  พันธุ์กลีบสมุทร (Klip Sa-mut) ชื่อพันธุ์ : กลีบสมุทร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถ...
 • พันธุ์กระดุมทอง
  พันธุ์กระดุมทอง( Kradom Thong ) ชื่อพันธุ์ : กระดุมทองชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murrayสถ...
 • พันธุ์กบจำปา
  พันธุ์กบจำปา (Kop-Cham-pa) ชื่อพันธุ์ : กบจำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพันธุ...
 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray ประวัต...
Visitors: 286,829