สวนตาก้าน

ทุเรียนกลุ่มก้านยาว

 • พันธุ์ก้านยาว
  พันธุ์ก้านยาว ( Kan yao) ชื่อพันธุ์ : ก้านยาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพ...
 • พันธุ์ชมพูพาน
  พันธุ์ชมพูพาน (Chompu phan) ชื่อพันธุ์ : ชมพูพาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภ...
 • พันธุ์ทองสุก
  พันธุ์ทองสุก(Thong suk) ชื่อพันธุ์ : ทองสุก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภาพพัน...

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...

ทุเรียนกลุ่มกำปั่น

 • พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม)
  พันธุ์กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม) (Kampan Lueang/Chaokrom) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเนื้อเหลือง หรือ กำปั่นเ...
 • พันธุ์ชายมะไฟ
  พันธุ์ชายมะไฟ(Chai Mafai ) ชื่อพันธุ์ : ชายมะไฟ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น ...
 • พันธุ์กำปั่นเดิม(ขาว)
  พันธุ์กำปั่นขาว(เดิม) ( Kam pan khao) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นเดิม หรือ กำปั่นเนื้อขาวสถานภาพพันธุ์ : ...
 • พันธุ์กำปั่นพวง
  พันธุ์กำปั่นพวง(Kampan Phuang) ชื่อพันธุ์ : กำปั่นพวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนั...

ทุเรียนกลุ่มลวง

 • พันธุ์ย่ำมะหวาด
  พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat) ชื่อพันธุ์ : ย่ำมะหวาด สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ปร...
 • พันธุ์ชะนี
  พันธุ์ชะนี (Cha ni) ชื่อพันธุ์ : ชะนี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะ...
 • พันธุ์อีลวง
  พันธุ์อีลวง( E-Luang) ชื่อพันธุ์ : อีลวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ ...
 • พันธุ์ชมพูศรี
  พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri) ชื่อพันธุ์ : ชมพูศรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลช...

ทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด

วิธีการปลูกและดูแลต้นทุเรียน

การดูแลทุเรียนช่วง ออกดอก-ติดผล

แนะนำทุเรียนน่าปลูก

สวนตาก้าน ปากช่อง

ต้นพันธุ์จากสวนตาก้าน...ไปโตที่ไหน ?

       สวนตาก้านตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซอยบางกร่าง 63 (ซอยวัดบางกร่าง) ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี สวนตาก้านพร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจปลูกทุเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้เรื่องการปลูกทุเรียนได้ทุกวัน สวนตาก้านมี 3 ส่วนหลัก 1) ศูนย์การเรียนรู้ 2) สวนทุเรียน 3) โรงเรือนอนุบาลกิ่งพันธุ์ทุเรียน ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น. 

1) ศูนย์การเรียนรู้ หรือ บ้านทุเรียน : บ้านทุเรียนเป็นอาคารหลังแรกในประเทศไทยที่ปลูกสร้างด้วยไม้ทุเรียนนนท์ และเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับทุเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ท่านสามารถเอาดินและน้ำมาวัดค่าได้ พนักงานของเราพร้อมให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ ทั้งวิธีปลูก การดูแลรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) สวนทุเรียน : สวนทุเรียนตามภูมิปัญญาชาวสวนนนทบุรีบนเนื้อที่ 7.2 ไร่ ปลูกทุเรียนหลากหลายกว่า 70 สายพันธุ์ ปลูกสลับพันธุ์หนัก-เบาในลักษณะสลับฟันปลาตามภูมิปัญญาชาวสวนนนทบุรี และปลูกพืชหลากหลายเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เช่น ทุเรียน มังคุด ทองหลาง ส้มโอ กล้วย ฯลฯ

3) โรงเรือนอนุบาลกิ่งพันธุ์ทุเรียน : จำหน่ายพันธุ์ทุเรียนประมาณ 3,500 ต้น กว่า 40 สายพันธุ์ เช่น ก้านยาว หมอนทอง ชะนี ตระกูลกบ (กบชายน้ำ กบพิกุล กบแม่เฒ่า) และพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย กิ่งพันธุ์แข็งแรง พร้อมปลูก 

Visitors: 463,726