เทคนิคการตัดแต่งกิ่งทุเรียน..เตรียมพร้อมก่อนออกดอก

การตัดแต่งกิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญในการทำสวนทุเรียน เนื่องจากการตัดแต่งกิ่งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของต้น ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและแมลง รวมถึงการออกดอกของทุเรียน การตัดแต่งกิ่งนิยมทำกันในช่วงปลายฤดูฝนต่อหนาว เพราะเป็นช่วงที่ทุเรียนเตรียมพร้อมจะออกดอกหรือในทุเรียนเล็กก็จะเป็นช่วงที่มีการผลิใบชุดใหม่ 

ลักษณะกิ่งทุเรียนมี 3 แบบ

1) กิ่งกระโดง = กิ่งที่มีกิ่งก้านแผ่ออกรอบทิศ เป็นทรงฉัตร/ทรงสน มักจะอยู่บริเวณทรงยอด 
2) กิ่งข้าง  = กิ่งที่มีกิ่งก้านแผ่ออกเพียงด้านข้าง เป็นกิ่งลักษณะคล้ายก้างปลา กิ่งลักษณะนี้จะเจริญไปเป็นกิ่งหลักภายใต้ทรงพุ่มและมีกิ่งก้านแตกออกมา
3) กิ่งน้ำค้าง = "กิ่งขนาดเล็กที่แตกออกมาจากต้นหรือกิ่งหลัก" กิ่งลักษณะนี้จะแตกออกมาจากตายอดขนาดเล็ก ภายในทรงพุ่มของทุเรียน จึงไม่ค่อยได้รับแสงแดด ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถเจริญต่อจนออกผลผลิตได้ และจะแห้งตายไปในที่สุด ดังนั้น เราควรตัดแต่งกิ่งน้ำค้างออก เพื่อไม่ให้แย่งน้ำเลี้ยงจากกิ่งหลัก และเป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง
 
 
 
ในการตัดแต่งกิ่งน้ำค้างนั้น เราไม่ควรตัดชิดกิ่งหลัก เพราะจะทำกิ่งหลักเป็นรูโหว่ได้ ถ้าเราตัดกิ่งน้ำค้างขนาดเล็ก ก็ไม่จำเป็นต้องป้ายยา แต่ถ้าเป็นกิ่งขนาดใหญ่ที่โดนแมลงกัดหรือเป็นเชื้อรานั้น ควรป้ายปูนแดง หรือยาฆ่าเชื้อราเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราขยายไปสู่ต้น 
 
ถ้าพื้นที่ที่เราปลูกทุเรียนนั้น อากาศร้อน แดดจัด เราควรเอากิ่งที่อยู่บริเวณโคนต้นไว้ เพื่อช่วยรักษาความชื้นที่ผิวดิน แต่ในบางจังหวัดที่ฝนตกหนักๆ ควรตัดกิ่งที่สูงจากดินอย่างน้อย 1 เมตรออก เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเชื้อรา 
 
เมื่อเราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้ว.. ฤดูหนาวเข้ามา จะเห็นดอกที่เป็นลักษณะตีนหนูเล็กๆ ตามตาดอก บริเวณที่เราตัดกิ่งน้ำค้างนั้น
 
                                                                                                                                                      Last updated: 04/03/2566
Visitors: 475,959