พันธุ์แดงรัศมี

พันธุ์แดงรัศมี ( Daeng Ratsami )

ชื่อพันธุ์  :         แดงรัศมี

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง 

ประวัติ   :   เพาะเมล็ดลวง เพาะโดยนายเวียน ในคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 ลักษณะประจำพันธุ์ 

     ลักษณะเรือนต้นทุเรียนยอดชะลูดสูง จนงอกลับลงมา ทำให้กิ่งที่แตกอยู่ข้างๆเป็นยอดแทน เปรียบเสมือนหางไก่ ใบค่อนข้างยาวกว่าลวง ใบสีออกเขียวสว่าง ทรงใบป้อมบริเวณโคนใบ ใบเขียวแก่เป็นมัน ผลใหญ่คล้ายลวงสีเขียว ผลมีขนาดเล็กประมาณเท่าผลของพันธุ์กระดุม ผลสั้น ปลายผลจุ่น ขั้วยาว หนามสีน้ำตาลออกแดง หนามมีลักษณะใหญ่ สั้น หนามห่างกัน ฐานหนามบาน ก้านขั้วขนาดกลาง  รสชาติหวานมัน เนื้อดีสีเข้มเป็นมัน มีเนื้อทุกพูต่างจากลวง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลประมาณปีที่ 5-7

 

 ตัวอย่างกิ่งพันธุ์แดงรัศมี

 

 


 • ย่ำมะหวาด.JPG
  พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat) ชื่อพันธุ์ : ย่ำมะหวาด สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง ที่เพาะจากเมล็ดลวง โดยนายสอน โชติ ที่ตำ...

 • 20150328_105334.jpg
  พันธุ์อีลวง( E-Luang) ชื่อพันธุ์ : อีลวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง การที่ได้ชื่อว่าลวง ก็เพราะว่าการเป็นผลในปีแรกๆภา...

 • 20150328_152412.jpg
  พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri) ชื่อพันธุ์ : ชมพูศรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลชมพูศรี ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดลวง ผ...

 • 20150328_105506.jpg
  พันธุ์ชะนี (Cha ni) ชื่อพันธุ์ : ชะนี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง ลักษณะประจำพันธุ์ พันธุ์ชะนี เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลลวง ทรงพุ่มโปร่ง...
Visitors: 428,601