พันธุ์แดงรัศมี

พันธุ์แดงรัศมี ( Daeng Ratsami )

ชื่อพันธุ์  :         แดงรัศมี

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ   :   เพาะเมล็ดลวง เพาะโดยนายเวียน ในคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

 

ลักษณะประจำพันธุ์ 

     ลักษณะเรือนต้นทุเรียนยอดชะลูดสูง จนงอกลับลงมา ทำให้กิ่งที่แตกอยู่ข้างๆเป็นยอดแทน เปรียบเสมือนหางไก่ ใบค่อนข้างยาวกว่าลวง ใบสีออกเขียวสว่าง ทรงใบป้อมบริเวณโคนใบ ใบเขียวแก่เป็นมัน ผลใหญ่คล้ายลวงสีเขียว ผลมีขนาดเล็กประมาณเท่าผลของพันธุ์กระดุม ผลสั้น ปลายผลจุ่น ขั้วยาว หนามสีน้ำตาลออกแดง หนามมีลักษณะใหญ่ สั้น หนามห่างกัน ฐานหนามบาน ก้านขั้วขนาดกลาง  รสชาติหวานมัน เนื้อดีสีเข้มเป็นมัน มีเนื้อทุกพูต่างจากลวง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลประมาณปีที่ 5-7

 ตัวอย่างกิ่งพันธุ์แดงรัศมี

Last updated 19/08/60

 

Visitors: 286,826