กิจกรรม

     ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมเกษตรกร การให้ความรู้เกษตรกร การเปิดศูนย์ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ เปิดต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งมีการจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย   


  • original-1533467162231.jpg
    1. วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อย บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปลูกทุเรียนอย่างยั่งยืนและมีความสุข" โดยมี...

  • ad1.png
    “โครงการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี” มีการจัดเสวนาให้ความรู้กับเกษตรกรสมาชิกชมรมฯ ในหัวข้อ. "แนวทางในการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี" ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2555 จัด...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 455,523