บทความ

   FAQ = (Focused and Quick) สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับทุเรียนนนท์ที่น่าสนใจ  โดยนำเสนอในรูปแบบการตอบคำถามหรือบทความขนาดสั้นที่นำเสนอข้อมูลหรือมุมมองใหม่ นอกจากนี้ยังรวบรวมองค์ความรู้ที่น่าจะมีการเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ  ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่.....


 • FAQ1 copy.jpg
  ในช่วง(เดือนเมษายน-มิถุนายน)เป็นช่วงที่ทุเรียนของแต่ละพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย เริ่มทยอยมีผลผลิตและออกจำหน่ายกันแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ชาวสวนทุเรียนหลายสวนจำหน่ายผลผลิตที่มี...

 • faq2.jpg
  เด็กเสดทำสวน...วิเคราะห์ตลาดทุเรียนนนท์ ตลาดการซื้อ-ขายทุเรียนของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี (ทุเรียนนนท์) นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกับตลาดการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรประเภทอื่นค่อนข้างมาก กล่...

 • final3.jpg
  "ความรัก ความหวัง ความฝัน เรื่องเล่าแห่งอาณาจักรผลไม้ราชา" เป็นงานเขียนของน้องพด นายพชรกฤษณ์ โตอิ้มที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราว การมาเยือนสวนตาก้านของเรา หากอ่านแล้ว จินตนาการตามจะทำให้...

 • FAQ4 copy-horz.jpg
  บทเรียนจากวิกฤติน้ำเค็ม ปัญหาน้ำเค็มหรือ น้ำทะเลหนุน คืออะไร ? ปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าเขตน้ำจืด เกิดจากน้ำทะเลที่หนุนจากทะเลเข้ามาสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากปริมาณน้ำจืดที่ปล่อยจากเ...

 • สนามเป้า_๒๐๐๓๒๙_0007.jpg
  เรื่องเล่าชาวสวน โดย คุณอดิสรณ์ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี จากใ...

 • keep4.jpg
  ภูมิปัญญาการปลูกทุเรียนนนท์ การปลูกทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ตั้งแต่การเริ่มต้นที่ควรถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากต่างๆ ที่เกิด...
Visitors: 475,962