พันธุ์ชะนี

พันธุ์ชะนี (Cha ni)

ชื่อพันธุ์          :    ชะนี

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง

ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง

 

ลักษณะต้น

ทรงพุ่มโปร่งค่อนข้างกว้างและไม่สูงนัก  ลำต้นมักไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน  การแตกของกิ่งไม่ค่อยเป็นระเบียบ  บางต้นโคนเดียวอาจจะมีสองลำต้น  

ลักษณะใบ

ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวและมีขนาดใหญ่ ขอบใบเรียว  ฐานใบแหลมป้านปลายใบแหลม  แผ่นใบค่อนข้างราบแต่ไม่สม่ำเสมอ  คือจะเห็นรอยนูนทั่วไปบนผิวใบ  ด้านหลังใบ  ด้านท้องใบสีน้ำตาลอ่อนอมน้ำเงิน  หลังใบเขียวแก่เป็นมัน  

ลักษณะดอก

รูปทรงของดอกค่อนข้างยาวหัวท้ายมน  โคนดอกจะป้านมากแล้วหักเกือบเป็นมุมฉากตอนใกล้ก้านดอกและก้านดอกจะเรียว

ลักษณะผล

ผลค่อนข้างยาว  พูไม่สม่ำเสมอเบี้ยวงอเห็นพูชัดเจน  มักจะมีพูหลอก  หนามมีขนาดกลาง  ฐานหนามค่อนข้างใหญ่  ปลายหนามแหลม  ผลมีสีเขียวหรือน้ำตาล  ก้านผลมีขนาดยาวปานกลาง  เปลือกผลบาง  ในแต่ละพูมี  1-3  เมล็ด  

ลักษณะเนื้อ

เนื้อมีลักษณะเป็นเส้นค่อนข้างหยาบ สีเหลืองปานกลาง  รสหวานแหลมไม่มัน  กลิ่นฉุนเล็กน้อย เมล็ดขนาดเล็กหรือลีบ  

  

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ชะนี

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ 

 • ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ และสุชาดา วงศ์ภาคำ. (2557). ทุเรียนสวนเรา. โครงการพฤกษพันธุศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 • อ. วิเชียร ทองพันชั่ง. (2546). คู่มือการปลูกทุเรียน. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน. กรุงเทพมหานคร.
 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 • ย่ำมะหวาด.JPG
  พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat) ชื่อพันธุ์ : ย่ำมะหวาด สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่า เพาะจากเมล็ดลวง โดยนายสอน โชติ ที่ตำบลบางล่าง บางค...

 • 20150328_105334.jpg
  พันธุ์อีลวง( E-Luang) ชื่อพันธุ์ : อีลวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง การที่ได้ชื่อว่าลวง ก็เพราะว่าการเป็นผลในปีแรกๆภา...

 • 20150328_152412.jpg
  พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri) ชื่อพันธุ์ : ชมพูศรี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลชมพูศรี ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดลวง ผ...

 • แดง3.jpg
  พันธุ์แดงรัศมี ( Daeng Ratsami ) ชื่อพันธุ์ : แดงรัศมี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะเมล็ดลวง เพาะโดยนายเวียน ในคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ...

 • 291515.jpg
  พันธุ์สายหยุด(Saiyut) ชื่อพันธุ์: สายหยุด (Saiyut) ชื่อวิทยาศาสตร์: Durio zibethinus Murray ประวัติ: เพาะจากเมล็ดลวง เพาะโดย นายทองอยู่ สุวรรณโรดม ที่ชื่อว่าสายหยุดเพราะหล...
Visitors: 455,535