พันธุ์ชมพูศรี

พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri)

ชื่อพันธุ์               :      ชมพูศรี

สถานภาพพันธุ์       :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลชมพูศรี

ประวัติ                :     เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง  ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดลวง  ผู้เพาะคือนายจั่น  บ้านปากคลองวัดสนาม  ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี เพาะหลังน้ำท่วมปี พ.ศ. 2460   และมีปลูกกันมากในจังหวัดนนทบุรี

 ลักษณะประจำพันธุ์
          ทรงพุ่มโปร่งค่อนเล็กและไม่สูงนัก ลำต้นมักไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน การแตกของกิ่งไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวและมีขนาดใหญ่ ส่วนกว้างประมาณ 6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ขอบใบเรียว ฐานใบแหลมป้านปลายใบแหลม แผ่นใบค่อนข้างราบแต่ไม่สม่ำเสมอ ใบเขียวแก่เป็นมัน รูปทรงของดอกค่อนข้างยาวหัวท้ายมน ก้านดอกและก้านดอกจะเรียว ผลค่อนกลมยาว มักจะมีพูหลอก หนามมีขนาดกลาง ฐานหนามค่อนข้างใหญ่ ปลายหนามแหลม ผลมีสีเขียวหรือน้ำตาล ก้านผลมีขนาดยาวปานกลาง เปลือกผลบาง ในแต่ละพูมี 1-3 เมล็ด เมล็ดขนาดเล็กหรือลีบ เนื้อมีลักษณะเป็นเส้นค่อนข้างหยาบสีเหลืองจัด รสหวานมัน กลิ่นแรง

ลักษณะทางการเกษตร
          เป็นทุเรียนที่ปลูกง่ายให้ผลเร็ว 4 ปีก็ให้ผลได้ ออกดอกดก เปลือกบาง จึงแตกง่าย เนื้อมาก เป็นทุเรียนที่นิยมปลูกสับระหว่างทุเรียนหลัก เพราะเป็นทุเรียนพุ่มเล็ก  ให้ผลในช่วงประมาณปีที่ 4-6 

 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี


 • ย่ำมะหวาด.JPG
  พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat) ชื่อพันธุ์ : ย่ำมะหวาด สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง ที่เพาะจากเมล็ดลวง โดยนายสอน โชติ ที่ตำ...

 • 20150328_105334.jpg
  พันธุ์อีลวง( E-Luang) ชื่อพันธุ์ : อีลวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง การที่ได้ชื่อว่าลวง ก็เพราะว่าการเป็นผลในปีแรกๆภา...

 • 20150328_105506.jpg
  พันธุ์ชะนี (Cha ni) ชื่อพันธุ์ : ชะนี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง ลักษณะประจำพันธุ์ พันธุ์ชะนี เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลลวง ทรงพุ่มโปร่ง...

 • แดง3.jpg
  พันธุ์แดงรัศมี ( Daeng Ratsami ) ชื่อพันธุ์ : แดงรัศมี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะเมล็ดลวง เพาะโดยนายเวียน ในคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ...
Visitors: 428,601