พันธุ์ชมพูศรี

พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri)

ชื่อพันธุ์               :      ชมพูศรี

ชื่อวิทยาศาสตร์      :      Durio  zib hinus  Murray

ประวัติ                :     เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง  ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดลวง  ผู้เพาะคือนายจั่น  บ้านปากคลองวัดสนาม  ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี เพาะหลังน้ำท่วมปี พ.ศ. 2460   และมีปลูกกันมากในจังหวัดนนทบุรี

สถานภาพพันธุ์       :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

  ลักษณะประจำพันธุ์
          ทรงพุ่มโปร่งค่อนเล็กและไม่สูงนัก ลำต้นมักไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน การแตกของกิ่งไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวและมีขนาดใหญ่ ส่วนกว้างประมาณ 6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ขอบใบเรียว ฐานใบแหลมป้านปลายใบแหลม แผ่นใบค่อนข้างราบแต่ไม่สม่ำเสมอ ใบเขียวแก่เป็นมัน รูปทรงของดอกค่อนข้างยาวหัวท้ายมน ก้านดอกและก้านดอกจะเรียว ผลค่อนกลมยาว มักจะมีพูหลอก หนามมีขนาดกลาง ฐานหนามค่อนข้างใหญ่ ปลายหนามแหลม ผลมีสีเขียวหรือน้ำตาล ก้านผลมีขนาดยาวปานกลาง เปลือกผลบาง ในแต่ละพูมี 1-3 เมล็ด เมล็ดขนาดเล็กหรือลีบ เนื้อมีลักษณะเป็นเส้นค่อนข้างหยาบสีเหลืองจัด รสหวานมัน กลิ่นแรง

ลักษณะทางการเกษตร
          เป็นทุเรียนที่ปลูกง่ายให้ผลเร็ว 4 ปีก็ให้ผลได้ ออกดอกดก เปลือกบาง จึงแตกง่าย เนื้อมาก เป็นทุเรียนที่นิยมปลูกสับระหว่างทุเรียนหลัก เพราะเป็นทุเรียนพุ่มเล็ก  ให้ผลในช่วงประมาณปีที่ 4-6 

 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี

 ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.2 เมตร 

                                                      Last updated: 12/08/2558

Visitors: 286,826