พันธุ์ชมพูศรี

พันธุ์ชมพูศรี (Chomphu Sri)

ชื่อพันธุ์               :      ชมพูศรี

สถานภาพพันธุ์       :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลชมพูศรี

ประวัติ                :     เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง  ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดลวง  ผู้เพาะคือนายจั่น  บ้านปากคลองวัดสนาม ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี เพาะหลังน้ำท่วมปี พ.ศ. 2460   และมีปลูกกันมากในจังหวัดนนทบุรี

 

ลักษณะต้น

ทรงพุ่มโปร่งค่อนเล็กและไม่สูงนัก ลำต้นมักไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน การแตกของกิ่งไม่ค่อยเป็นระเบียบ

ลักษณะใบ

ใบรูปไข่ค่อนข้างยาวและมีขนาดใหญ่ ส่วนกว้างประมาณ 6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ขอบใบเรียว ฐานใบแหลมป้านปลายใบแหลม แผ่นใบค่อนข้างราบแต่ไม่สม่ำเสมอ ใบเขียวแก่เป็นมัน

ลักษณะดอก

ออกดอกดก รูปทรงของดอกค่อนข้างยาวหัวท้ายมน ก้านดอกและก้านดอกจะเรียว

ลักษณะผล

ผลค่อนกลมยาว มักจะมีพูหลอก หนามมีขนาดกลาง ฐานหนามค่อนข้างใหญ่ ปลายหนามแหลม ผลมีสีเขียวหรือน้ำตาล ก้านผลมีขนาดยาวปานกลาง เปลือกผลบาง ในแต่ละพูมี 1-3 เมล็ด

ลักษณะเนื้อ

เนื้อมีลักษณะเป็นเส้นค่อนข้างหยาบ เนื้อเยอะ สีเหลืองจัด รสหวานมัน กลิ่นแรง เมล็ดขนาดเล็กหรือลีบ และให้ผลในช่วงประมาณปีที่ 4-6 

 

 

ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี

 

ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ 

 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2550). ทุเรียนนนท์. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

 • ย่ำมะหวาด.JPG
  พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat) ชื่อพันธุ์ : ย่ำมะหวาด สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่า เพาะจากเมล็ดลวง โดยนายสอน โชติ ที่ตำบลบางล่าง บางค...

 • 20150328_105506.jpg
  พันธุ์ชะนี (Cha ni) ชื่อพันธุ์ : ชะนี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง ลักษณะต้น ทรงพุ่มโปร่งค่อนข้างกว้างและไม่สูงนัก ลำต้นมักไม่ตั้งฉากก...

 • 20150328_105334.jpg
  พันธุ์อีลวง( E-Luang) ชื่อพันธุ์ : อีลวง สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง การที่ได้ชื่อว่าลวง ก็เพราะว่าการเป็นผลในปีแรกๆภา...

 • แดง3.jpg
  พันธุ์แดงรัศมี ( Daeng Ratsami ) ชื่อพันธุ์ : แดงรัศมี สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลลวง ประวัติ : เพาะเมล็ดลวง เพาะโดยนายเวียน ในคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ...

 • 291515.jpg
  พันธุ์สายหยุด(Saiyut) ชื่อพันธุ์: สายหยุด (Saiyut) ชื่อวิทยาศาสตร์: Durio zibethinus Murray ประวัติ: เพาะจากเมล็ดลวง เพาะโดย นายทองอยู่ สุวรรณโรดม ที่ชื่อว่าสายหยุดเพราะหล...
Visitors: 475,959