พันธุ์ย่ำมะหวาด

พันธุ์ย่ำมะหวาด ( Yammawat)
ชื่อพันธุ์          :  ย่ำมะหวาด
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray
ประวัติ           :   เป็นทุเรียนเก่าพันธุ์หนึ่ง  ที่เพาะจากเมล็ดลวง โดยนายสอน  โชติ  ที่ตำบลบางล่าง  บางคอแหลม   จังหวัดธนบุรี
สถานภาพพันธุ์   :  พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์ 

   เรือนต้นดี   การเรียงกิ่งเป็นระเบียบเหยียดตรง  ใบรูปไข่ขอบขนาน  ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ใบเหมือนล่วงแต่เล็กกว่าดอกรูปร่างของดอกตูมรี ปลายดอกตูมแหลม  ผลทรงรูปไข่  แต่ไม่เป็นระเบียบ ความยาวผลปานกลาง รูปร่างหนามแหลมคม เปลือกหนา หนามปลายงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผลหนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร

   การเจริญเติบโตของต้นปานกลาง  การออกดอก  การติดผล ปานกลาง ลักษณะผลไม่น่าดู   ลักษณะไม่คงที่  เนื้อหนา  สีเนื้อลานเกือบเหลือง  มีกลิ่นอ่อน  รสชาติหอมหวานมันเป็นพิเศษมากกว่าหวาน  ลักษณะของเนื้อแห้ง  ละเอียด  ในอดีตนิยมปลูกแถวอำเภอบางคอแหลม  “บางล่าง” คือสวนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก แถบดาวคะนองลงไปถึงเขตบางขุนเทียน   เป็นส่วนหนึ่งของสวนใน

 

             ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์ย่ำมะหวาด                           

      ต้นพันธุ์ที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร                             

 
 
 
                                                    Last updated : 12/08/2558
Visitors: 286,820