การดูแลทุเรียนช่วง ออกดอก-ติดผล  • เมนูดอกทุเรียน สวนตาก้านแนะนำเมนูจากดอกทุเรียน คือ แกงส้ม ไข่เจียว และขนมจีบ โดยใช้ "กลีบดอก ก้านชูเกสรตัวผู้ และหม้อตาล" ของดอกทุเรียน

  • 9 คำถามยอดฮิต "ทุเรียนช่วงออกดอก" 1. ปลูกทุเรียนมาแล้ว 7 ปี ไม่เคยออกดอกเลย ต้องทำยังไง? ดูความสมบูรณ์ของต้นและมีการเตรียมต้นพร้อมหรือไม่ เช่น การเตรียมต้น การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย ...

  • การตัดแต่งกิ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญในการทำสวนทุเรียน เนื่องจากการตัดแต่งกิ่งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของต้น ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและแมลง รวมถึงการออกดอกของทุเรียน ก...

  • ระยะของดอกทุเรียนแบ่งออกเป็น 5 ระยะ 1) ระยะตีนหนู = “ระยะแรกของดอกทุเรียน หลังจากเปิดตาดอกออกมา" เรียก"ตีนหนู" เนื่องจาก ช่อดอกเล็กๆ นี้มีลักษณะคล้ายตีนของหนู และเมื่อช่อดอกเหยียดอ...

  • ระยะดอกบาน = “ระยะที่สี่ของดอกทุเรียน กลีบดอกจะบานออก"ช่วงนี้เป็นเวลาที่ทุเรียนผสมเกสร เราสามารถอาศัยธรรมชาติเป็นสื่อในการผสมเกสร เช่น ลม แมลงอย่างผึ้งและชันโรงวิธีการดูแลรักษาคือ ...

  • การดูแลทุเรียนระยะหางแย้ และผลเล็ก ระยะหางแย้ = “ระยะที่ห้าของดอกทุเรียน กลีบดอกจะร่วงลง"หลังจากเกสรตัวเมียได้รับการผสมแล้ว กลีบดอกและหม้อตาลจะหลุดร่วง เหลือเพียงเกสรตัวเมียและรังไ...

  • การตัดแต่งทุเรียนผลเล็ก..ทำอย่างไร? (1) - วัตถุประสงค์ : ลดจำนวนลูกทุเรียนเพื่อลดการสูญเสียน้้ำ และแต่งให้ลูกทุเรียนอยู่ในที่ที่เหมาะสม หากไม่ตัดแต่งอาจเกิดปัญหาน้ำเลี้ยงไม่พอ ล...

  • สวนตาก้าน นำเสนอวิธีการห่อและตัดทุเรียน..ฉบับชาวสวนนนท์ ชาวสวนต้องเข้าใจ 3 เรื่อง คือการดูแลทุเรียนในระยะติดผล,การนับอายุ และ การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธี 1. การดูแลทุเรียนในร...

  • 5 ขั้นตอนดูแลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ทุเรียนเจริญเติบโตดี และให้ผลทุเรียนมีความสมบูรณ์ในปีต่อไป 1. ตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ กิ่งน้ำค้าง กิ่งแห้ง หรือก้านทุเรียนที่ยังตัดไม่หมด เพื่อ...
Visitors: 455,524