การทำสแลนบังร่มทุเรียนเล็ก

การบังร่มให้ต้นทุเรียน

ในช่วงที่อากาศร้อนจัด เกษตรกรควรพรางแสงทุเรียนปลูกใหม่ โดยเฉพาะในปีแรก เพื่อไม่ให้ทุเรียนเหี่ยวเฉา
โดยสามารถบังร่มได้ 2 วิธี คือ 1. ใช้แสลนบังร่ม 2. ปลูกไม้บังร่ม

(1) ใช้แสลนบังร่ม :  

อุปกรณ์

1) สแลนความหนา 50-60% (ความกว้าง 2 เมตร X ความยาว 1.5 เมตร) : จุดประสงค์หลักของการบังร่ม คือ การพรางแสง จึงไม่จำเป็นต้องบังแดด 100% เพียงแค่พรางแสงเพื่อไม่ให้ทุเรียนเหี่ยวเฉา แต่ยังสามารถรับแสงแดดบางส่วนเพื่อปรุงอาหารได้ ควรเลือกความหนาที่พอดีประมาณ 50-60% เพราะถ้าสแลนหนาเกินไปจะทำให้อุ้มน้้ำ ในเวลาที่ฝนตกสแลนจะหนักและล้มได้ 

2) ไม้ไผ่สูง 2 เมตร ( สำหรับผูกสแลน 2 ลำ และใช้ปักเพื่อค้ำสแลนอีก 2 ลำ)

3) เชือกยางยืด : ควรใช้เชือกยางยืด เนื่องจาก มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อสภาพอากาศ เชือกยางยืดมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี ไม่แนะนำลวดหรือเชือกฟาง เพราะ หากเกษตรกรใช้ลวด เมื่อลมพัดแรงๆ สแลนอาจจะขาดได้ ส่วนเชือกฟางนั้นเมื่อโดนแดดโดนฝนนานๆ จะเปื่อยและขาดง่าย   

ขั้นตอนการทำ :  ตัดสแลนความกว้าง 2 เมตร X ความยาว 1.5 เมตร แล้วนำเชือกยางยืดมาผูกด้านที่มีความยาว 1.5 เมตร จากนั้นจะได้สแลนรูปจอหนัง 

หลักการปักสแลน

1) ปักสแลนบัง 3 ด้าน คือ 1) ด้านทิศตะวันออก 2) ด้านทิศตะวันตก  3) ด้านทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ได้ เลือกด้านใดด้านหนึ่ง โดยเลือกเปิดด้านที่โดนแดดน้อยที่สุดไว้ 1 ด้าน จะได้ลักษณะเป็นรูปตัวยู (U) 

2) ปักแสลนเหนือจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุต เพื่อให้เงาแสลนทอดลงมาบังแดดให้ต้นทุเรียนได้ และ เพื่อให้ลมหมุนเวียนได้สะดวก หากปักสแลนติดพื้นดิน ลมจะผ่านไม่สะดวกและลมปะทะสแลนล้มได้

3) ปักสแลนห่างจากต้นเล็กน้อย อย่าให้ใบทุเรียนโดนสแลน เพราะเมื่อกางสแลนไว้กางแดดแสลนจะเก็บความร้อนไว้ เมื่อผืนแสลนสัมผัสกับใบทุเรียนเป็นเวลานานจะทำให้ใบไหม้ได้ 

4) ด้านบนไม่ต้องบังแสลน เพราะ การบังแสลนด้านบนจะทำให้ต้นทุเรียนจะไม่ได้รับน้ำค้างเวลากลางคืน และจะทำให้ยอดทุเรียนคุดลงได้ เนื่องจาก สแลนจะแผ่ความร้อนลงมายังยอดทุเรียนในช่วงเวลากลางคืน จึงทำให้ยอดทุเรียนแตกช้าและคุดลง

 

(2) ปลูกไม้บังร่ม : ไม้บังร่มจะช่วยให้ร่มเงาและให้ความชื้นแก่ต้นทุเรียน พืชบังร่มชั่วคราวที่ดีที่สุดคือกล้วยหอม หรือ กล้วยไข่ เพราะปลูกง่าย โตเร็ว ให้ร่มเงาเร็วที่สุด ส่วนไม้บังร่มถาวรนั้นในสวนแบบยกร่องนิยมปลูกต้นทองหลางสลับระหว่างต้นทุเรียน ต้นทองหลางมีประโยชน์มาก นอกจากบังร่มแล้ว ใบของทองหลางที่หล่นลงร่องสวน ยังสามารถขุดขึ้นมาถมโคนทุเรียนซึ่งเป็นพวกอินทรียวัตถุได้ พอถึงฤดูแล้งน้ำที่ระเหยจากใบทองหลางจะช่วยให้ความชื้นในอากาศมากขึ้น  ทำให้ทุเรียนไม่ชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ไม้บังร่มยังเป็นรายได้จุนเจือชาวสวนอีกด้วย เช่น ค่ารักษาสวน  ค่าปุ๋ยทุเรียน  อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันกำจัดวัชพืช  เพราะเมื่อมีไม้บังร่มขึ้นปกคลุมแล้ว สวนก็จะร่ม พวกวัชพืชก็จะขึ้นน้อยลง

ก่อนที่จะปลูกทุเรียนควรที่จะปลูกไม้กันลมโดยรอบ และปลูกไม้เพื่อเป็นร่มทุเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อย 3 เมตร เสียก่อน เมื่อเห็นว่าสวนร่มครึ้มดีแล้วจึงค่อยลงมือปลูกทุเรียนได้ ลักษณะของไม่ที่เหมาะสมในการปลุกไม้กันลม ควรเป็นไม้ที่มีระบบรากลึกแข็งแรง รากไม่แผ่ออกไปกว้าง เพราะจะไปรบกวนทุเรียนแถวริมสุด เป็นไม้ที่ปลูกง่ายไม่ผลัดใบในฤดูแล้ง เจริญเติบโตเร็ว กิ่งไม่เปราะ มีลำต้นเหนียวและโอนอ่อนไปตามกระแสลมได้ มีใบพุ่มหนาตลอดลำต้น ใบไม่ใหญ่โตนัก ไม้กันลมที่ควรใช้ปลูก เช่น แคบ้าน สะเดา ขี้เหล็ก เป็นต้น 

                                                                                                                                      Last updated: 01/08/64

Visitors: 455,531