6 วิธีดูแลทุเรียน..ช่วงฤดูร้อน

6 วิธีดูแลทุเรียน..ช่วงฤดูร้อน

1. รดน้ำให้เพียงพอ ควรรดน้ำในช่วงเช้า ความถี่และปริมาณการให้น้ำขึ้นอยู่กับขนาดของต้นทุเรียน สภาพดินและสภาพอากาศในช่วงนั้น
สำหรับทุเรียนเล็ก: ควรรดน้ำสม่ำเสมอ หรือ วันเว้นวัน
สำหรับทุเรียนใหญ่: พิจารณาตามการเจริญเติบโตของดอกและต้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของต้นและผลผลิต

2. รักษาอุณหภูมิและความชื้นของดิน ลดการระเหยของน้ำในดินและทำให้อุณหภูมิของทุเรียนต่ำ โดยใส่ฟาง หญ้า หรือใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ต้นกล้วย กิ้งไม้ หรือ ใบไม้ รอบๆ โคนต้น โดยเว้นระยะไว้พอประมาณ ความหนาบางของการคลุมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดิน โดยดินเหนียวคลุมได้บางๆ แต่ถ้าเป็นดินทรายสามารถคลุมหนา แต่ต้องเว้นระยะจากโคนต้นและมีช่องอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเท

3. ปลุกพืชให้ร่มเงา หรือ พืชผสมผสาน เพื่อพรางแสง สร้างระบบนิเวศของพืชที่เกื้อกูลกัน และสร้างความชื้นในสวนทุเรียน เช่น กล้วย ทองหลาง ส้ม มะนาว มะกรูด หรือ พืชที่สามารถอยู่ร่วมกับทุเรียนได้ (ดังคลิป พืชผสมผสาน 8 ชั้น คลิ๊ก)

4. ฉีดพ่นสารอาหารทางใบ การฉีดอโทนิค ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับทุเรียน และทำให้ทุเรียนสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

5. เตรียมตัวรับมือกับศัตรูพืช โดยการสังเกตการโจมตีของแมลง เช่น ลักษณะใบ การกัดกิน เมื่อแยกได้ก็จะสามารถใช้สารเคมีหรือสารอินทรีย์ที่ตรงกับแมลง ประกอบกับการป้องกันศัตรูพืชตั้งแต่ต้นทาง คือ การทำสวนที่สะอาด ตัดหญ้า แต่งกิ่งทุเรียนและพืชอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของโรคและแมลง

6. วางแผนการใช้น้ำ ประมาณการปริมาณการใช้น้ำภายในสวนและหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอ 

Visitors: 469,384