แนะนำทุเรียนน่าปลูก ตอน 8 หมอนทอง

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนน่าปลูก ตอนที่ 8 "หมอนทอง"

พันธุ์หมอนทอง (Monthong)

ชื่อพันธุ์          :   หมอนทอง

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง ตระกูลกำปั่น 

ประวัติ :  เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเหลือง(กำปั่นเจ้ากรมเขียน) หลังปี 2500 เกิดที่ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยนายเทียม เป็นผู้เพาะ ผู้เผยแพร่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองให้ดังไปทั่วประเทศ คือ ร้อยเอกนายแพทย์ ทองคำ ระงับภัย 

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ทรงต้นและลักษณณะใบ: เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่าย ใบมีลักษณะบาง กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม
 
ลักษณะดอก: ดอกปลายดอกแหลม ออกดอกดก
 
ลักษณะผลและขั้ว: ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามใหญ่ ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผล ปลายผลแหลม พูมักไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี่ยม ระหว่างหนามใหญ่จะมีหนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่า เขี้ยวงู ก้านผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางก้านผลจนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก
 
ลักษณะเนื้อ: เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด ผลดก เนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน เมล็ดน้อยและลีบเป็นส่วนใหญ่  
 
ทำไม?? เป็นทุเรียนน่าปลูก 
(1) การเจริญเติบโตขึ้นง่าย แข็งแรง เป็นทุเรียนที่เรือนต้นดี ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6
(2) ผลดก มักให้ผลใหญ่ เป็นที่ต้องการของตลาด
(3) เนื้อหนาสีเหลือง มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมันพอดี เมล็ดเล็ก 
                         
 
  
 
 
ลักษณะกิ่งพันธุ์ที่จำหน่าย มี 2 แบบ 
                                                                 
แบบที่ 1 :  แบบกระโดง 0.8-1.2 เมตร
 
   
แบบที่ 2 :  แบบกิ่งข้าง ความสูง 0.8-1.2 เมตร
 
                      
 

 

                                                                    
 
Visitors: 469,383