การตัดแต่งผลทุเรียนเล็ก

การตัดแต่งทุเรียนผลเล็ก..ทำอย่างไร?
 
(1) - วัตถุประสงค์ : ลดจำนวนลูกทุเรียนเพื่อลดการสูญเสียน้้ำ และแต่งให้ลูกทุเรียนอยู่ในที่ที่เหมาะสม หากไม่ตัดแต่งอาจเกิดปัญหาน้ำเลี้ยงไม่พอ ลูกจะเล็กลง และอาจทำให้กิ่งตายได้
 
(2) - วิธีการตัดแต่ง คือ ให้เลือกลูกที่รูปทรงสมบูรณ์ สวยงาม ไม่มีแมลงกัดผลหรือขั้วผล และดูความสมดุลของกิ่งและลูกที่จะเอาไว้
 
(3) - นอกจากนี้ เราควรตั้งเป้าไว้ว่า ต้นหนึ่งจะไว้กี่ลูก จากนั้นก็ตัดแต่งลูกให้เหลือมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 1 เท่า เช่น ถ้าเราตั้งใจจะเอาไว้ 10 ลูก เราก็ตัดแต่งเหลือไว้บนต้น 20 ลูก เผื่อกรณีที่ลูกทุเรียนจะหลุดร่วงเองตามธรรมชาติ
 
ติดตามได้ในคลิป
 Last updated : 02/04/2566
Visitors: 475,959