รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน l ชมสวนและแนะนำปุ๋ยคอกสวนตาก้าน

 สวนตาก้าน....เปิดสวนต้อนรับทีมงานจากรายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 ทาง ททบ. 5 ในบทสัมภาษณ์ คุณอดิสรณ์ได้เล่าเรื่องราวการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน เยี่ยมชมโรงเรือนอนุบาลทุเรียน และแนะนำการทำปุ๋ยคอกสวนตาก้าน

1) สวนผสม :  ในสวนทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีนั้น นอกจากจะมีต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ชาวสวนยังนิยมปลูกต้นไม้อื่นๆร่วมกับต้นทุเรียน  เพื่อเป็นรายได้เสริมและสร้างระบบนิเวศที่สมดุลในสวน หรือ เรียกได้ว่า เป็นการ "ทำสวนผสม" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวสวนนนท์ที่มีมายาวนาน

     ชาวสวนนนท์จะปลูกทุเรียนห่างกันที่ระยะ 8-12  เมตร  โดยหากเป็นทุเรียนพันธุ์หนัก (ก้านยาว, หมอนทอง) จะปลูกห่างกัน 10 เมตร และสับกลางด้วยทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่มีพุ่มขนาดเล็กที่ระยะ 5 เมตร ซึ่งระหว่างต้นทุเรียนที่ห่างกัน 5 เมตรนั้น ก็สามารถปลูกไม้ผลอื่นๆไว้ได้ด้วย  เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเราสามารถแบ่งพืชที่ปลูกในสวนทุเรียนได้เป็น 4 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ในการปลูกได้ดังนี้ 

 1.ไม้ผลที่ปลูกเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลไม้ในสวน เช่น มังคุด มะไฟ เงาะ ฯลฯ  

2.ไม้ผลที่เป็นรายได้เสริมในช่วงที่ทุเรียนยังไม่ออกผล เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ กล้วย ฯลฯ  

3.ต้นไม้ให้ประโยชน์แก่ต้นทุเรียนและเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศในสวน เช่น ทองหลาง หมาก ฯลฯ   

4.ต้นไม้ที่ปลูกรอบๆคันสวนเพื่อไว้บังแดดและบังลม เช่น ไผ่ สะเดาและ ไม้ผลยืนต้นอื่นๆที่มีรากยึดเกาะแข็งแรง  

2) โรงเรือนอนุบาลทุเรียน : โรงเรือนอนุบาลทุเรียน เรามีต้นกล้าทุเรียนกว่า 3,000 ต้น ประกอบด้วย มีทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์พื้นบ้านมากกว่า 40 สายพันธุ์ ทั้งก้านยาว , หมอนทอง และ พันธุ์พื้นบ้าน เช่น กบสาวน้อย , กบสุวรรณ และ เม็ดในยายปราง โดยท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่นี่ ราคาต้นละ 250-300 บาท นอกจากนี้ ก่อนที่จะเริ่มปลูกทุเรียน ท่านสามารถนำดินและน้ำในบริเวรณที่ปลูกมาวัดค่าที่สวนตาก้านฟรี เพื่อรับคำปรึกษาก่อนที่จะลงปลูก 

3) ปุ๋ยคอกสวนตาก้านแนะนำปุ๋ยคอกสวนตาก้าน สวนตาก้านผลิตปุ๋ยคอกสูตรเฉพาะ สำหรับใส่ทุเรียนปลูกใหม่ สูตรเดียวกับที่สวนตาก้านใช้ใส่ทุเรียนในโรงเรือน ปุ๋ยสูตรนี้มีส่วนประกอบของ แกลบดิบ 55.1% ขี้หมู 34.5% น้ำ 6.9% ขี้ค้างคาว 3.4% ไตรโคเดอร์มา 0.1% 

หมักไว้โดยการนำผ้าใบมาคลุมประมาณ 2 อาทิตย์ ปุ๋ยสูตรนี้ใช้กับต้นทุเรียนสัดส่วนประมาณ 2.5- 4 กิโล ต่อต้นทุเรียน 1 ต้น โดยผสมปุ๋ยไปพร้อมกับดินที่ปลูก จะทำให้ต้นทุเรียนปลูกใหม่ ใบเขียว แตกยอดเร็ว โตไว นอกจากนี้ ปุ๋ยนี้ยังเหมาะกับทุเรียนในระยะปีแรก เราสามารถใส่ปุ๋ยนี้ให้ทุเรียนแตกยอดใหม่ได้เรื่อย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี 

 

คำแนะนำ : ทุเรียนเป็นพืชที่มีรากอ่อนไหว เราต้องเข้าใจข้อสังเกตการใช้ปุ๋ย คือ ปุ๋ยขี้หมู ดีที่สุดเพราะมีรำและจุลินทรีย์ แต่ควรซื้อกระสอบที่ฆ่าเชื้อแล้วและหลีกเลี่ยงขี้หมูที่มีโซดาไฟ สำหรับขี้วัว มีข้อระวังเรื่องหญ้าและหนอนที่มากับปุ๋ย และสำหรับขี้ไก่มีข้อระวังเรื่องความร้อนจากกำมะถัน

 

 

 

 

 

 Last updated : 02/07/2564

Visitors: 455,534