แนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอน 3 กบสุวรรณ

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอนที่ 3 "กบสุวรรณ"

พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan)

ชื่อพันธุ์          :  กบสุวรรณ

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา)

ประวัติ : เพาะจากเมล็ดทุเรียนการะเกด แหล่งค้นพบ จ. นนทบุรี 

จุดเด่น : "สีเนื้อละเอียด สีเหลืองอ่อน กลิ่นอ่อน"

 

ลักษณะต้นและใบ

ทรงพุ่มแคบ ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ

ลักษณะดอก

สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

  

 

 ลักษณะผล

สีเปลือกและสีหนามเขียว ทรงผลเป็นทรงไข่กลับ หนามนูนปลายแหลม ขนาดผลปานกลาง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-5

 

 

 

 ลักษณะเนื้อ

เนื้อไม่เละง่าย กลิ่นอ่อน เนื้อละเอียด สีเหลืองอ่อน รสชาติหวานมัน   

 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบสุวรรณ

                                                                                                                                             Last updated : 15/05/2561

Visitors: 455,533