แนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอน 1 เม็ดในยายปราง

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก สอนวิธีตัดทุเรียน และแกะชิมกันใต้ต้นเลยค่ะ 

พันธุ์เม็ดในยายปราง (Metnai Yaiprang)

ชื่อพันธุ์          :  เม็ดในยายปราง

ประวัติ           : เป็นทุเรียนที่เพาะจากเม็ดกระดุมโดย   นายนาก    เป็นผู้เพาะ ในจังหวัดธนบุรีตั้งชื่อว่า  เม็ดในตานาค  ต่อมาได้มีการตั้งชื่อใหม่   ทุเรียนพันธุ์พานพระศรี  แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมจนหลัง พ.ศ  2520  นางปราง ฉิมพุก ได้นำมาปลูกที่สวนใน ม.5 ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร  ผู้ซื้อที่ตลาดบางบัวทองนิยมชมชอบกันมาก   ก็เลยเรียกว่าทุเรียนยายปราง ต่อมาก็เรียกกันว่า  “ เม็ดในยายปราง”

สถานภาพพันธุ์  :  พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์

         เป็นทุเรียนเบาพุ่มเล็ก การจัดกิ่งไม่เป็นระเบียบ ใบรูปร่างป้อมกลางใบ ปลายใบ ทรงผลลูกเล็ก ลูกบิดง้อ ปลายผลป้าน หนามละเอียดเล็กแหลม
ลักษณะทางการเกษตร 
        การเจริญเติบโตของต้นโตเร็ว การออกดอก ติดผลมาก ผลมีขนาดเล็กถึงปานกลาง เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อหนา รสหวานมันพิเศษ เนื้อละเอียด ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-5

Last updated : 11/05/63 

Visitors: 428,588