แนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก ตอน 1 เม็ดในยายปราง

สวนตาก้าน ขอแนะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านน่าปลูก สอนวิธีตัดทุเรียน และแกะชิมกันใต้ต้นเลยค่ะ 

พันธุ์เม็ดในยายปราง (Metnai Yaiprang)

ชื่อพันธุ์          :  เม็ดในยายปราง

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ           : เป็นทุเรียนที่เพาะจากเม็ดกระดุมโดย   นายนาก    เป็นผู้เพาะ ในจังหวัดธนบุรีตั้งชื่อว่า  เม็ดในตานาค  ต่อมาได้มีการตั้งชื่อใหม่   ทุเรียนพันธุ์พานพระศรี  แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมจนหลัง พ.ศ  2520  นางปราง ฉิมพุก ได้นำมาปลูกที่สวนใน ม.5 ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร  ผู้ซื้อที่ตลาดบางบัวทองนิยมชมชอบกันมาก   ก็เลยเรียกว่าทุเรียนยายปราง ต่อมาก็เรียกกันว่า  “ เม็ดในยายปราง”

สถานภาพพันธุ์  :  พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

 

จุดเด่น "ผลดก เมล็ดลีบเนื้อละเอียด หวานมัน โตเร็ว"

 

 ลักษณะต้นและใบ

เป็นทุเรียนเบาพุ่มเล็ก เจริญเติบโตเร็ว การจัดกิ่งไม่เป็นระเบียบ ใบรูปร่างป้อมกลางใบ ปลายใบ 

 ลักษณะดอก

ช่อดอกดก ลักษณะกลม 


 

ลักษณะผล
ติดผลมาก ทรงผลลูกเล็กถึงปานกลาง (ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม) ลูกบิดง้อ ปลายผลป้าน หนามละเอียดเล็กแหลม ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-5

 

ลักษณะเนื้อ

เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อหนา รสหวานมันพิเศษ เนื้อละเอียด และเม็ดค่อนข้างลีบ 

 

 

  

Last updated : 11/05/63 

Visitors: 463,703