การดูแลสวนทุเรียน จ.เชียงใหม่ ปี 2563

  วันที่ 16-17 ม.ค. 63 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางแนะนำการทำสวนทุเรียนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้สาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียน เรียนรู้การเสียบยอดทุเรียนเพื่อขยายพันธุ์ การใช้ปุ๋ย และการแก้ปัญหาใบเป็นจุดเนื่องจากการขาดสังกะสี 

 

ดูคลิปได้ที่นี่.. 

Last updated : 12/04/63

Visitors: 463,706