พันธุ์เขียวตำลึง

    เขียวตำลึง (Khiao Tam Lue)

ชื่อพันธุ์        :  เขียวตำลึง

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ 

    ใบรูปไข่ ขอบขนาน ปลายใบและฐานใบแหลม การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ ทรงผลกลมรี หนามงุ้มเข้า รสชาติหวานมัน ออกผลช่วงปีที่ 6-8


Visitors: 195,426