พันธุ์ตะพาบน้ำ

พันธุ์ตะพาบน้ำ (Taphapnam)

ชื่อพันธุ์        :  ตะพาบน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ : พบที่สวนนายช่อง ศศิผลิน บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์
      เป็นทุเรียนเบาพุ่มเล็ก การจัดกิ่งไม่เป็นระเบียบ ใบรูปร่าง ใบขอบขนาน ทรงผลกลมแป้นขนาดปานกลาง ลูกบิดง้อ ปลายผลบุ๋ม หนามตรง กลิ่นอ่อน หนามละเอียดเล็กแหลม ต้นโตเร็ว ผลมีขนาดเล็กถึงปานกลาง เนื้อสีเหลืองอ่อน เนื้อหนา เนื้อมันมากกว่าหวาน เนื้อหยาบ ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-5

รูปภาพจาก : หนังสือการจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี (2556) 

 

Visitors: 427,577