พันธุ์เจ้าเงาะ

พันธุ์เจ้าเงาะ (Jao Nga)

ชื่อพันธุ์           :  เจ้าเงาะ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ตระกูลทองย้อย

ลักษณะประจำพันธุ์
       ทุเรียนตระกูลทองย้อยจะมีลักษณะพุ่มใหญ่ ลำต้นตรง แข็งแรงแต่ทิ้งกิ่ง ใบบางสีเขียวแก่เป็นมัน ใบป้อม  ปลายใบใหญ่ยาว ผลใหญ่ทรงอวดสีผลค่อนข้างเขียว เจ้าเงาะจะมีผลทรงกลม คล้ายก้านยาวแต่สีเปลือกผลเข้มกว่า ทรงตรง เรียวปลาย ขั้วสั้นหนามสั้น เนื้ออร่อยถ้าน้ำมาก ฝนตกดี ถ้าน้ำน้อยจะเป็นหลังเบี้ยที่หัวพู  ขนาดผลปานกลาง ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง หนามนูน รองพูตื้น เนื้อสีเหลืองจัด ดก ต้นยิ่งแก่ยิ่งดก เนื้อหยาบ เนื้อหนา รสหวานมัน มีกลิ่นปานกลาง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6

Visitors: 405,636