พันธุ์กบตานวล

พันธุ์กบตานวล (Kop Tanuan)

ชื่อพันธุ์  :        กบตานวล

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง) 

ลักษณะประจำพันธุ์   

ทุเรียนพันธุ์กบตานวล  เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบ  ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบ คือ ลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ(Elliptical)   หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน  ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น   ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย  ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน ทรงผลของกบตานวลจะมีความแตกต่างจากกบอื่นๆ คือ มีผลทรงคล้ายกระดุมแต่มีขนาดใหญ่กว่า ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบตานวล

 

                                                                                                                         Last updated : 04/08/2562

Visitors: 392,178