พันธุ์กบเจ้าคุณ

พันธุ์กบเจ้าคุณ ( Kop Chaokhun )

ชื่อพันธุ์          :   กบเจ้าคุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ           :   เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า โดยท่านเจ้าคุณดำเกิงฯ แหล่งที่ค้นพบ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน 

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์เบา)

  ลักษณะประจำพันธุ์       

ทุเรียนพันธุ์กบเจ้าคุณ  เป็นพันธุ์หนึ่งในตระกูลกบ  ลักษณะประจำพันธุ์ของตระกูลกบ คือ ลักษณะทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ(Elliptical)   หลังใบสีเขียวแก่และเป็นมัน  ท้องใบสีน้ำตาลอมน้ำเงิน  ด้านหลังใบตรงกลางจะเป็นร่องลึกและกว้างสีขาวอมเขียวตลอดทั้งเส้น   ดอกขณะตูมมีส่วนโค้งผายออกป่องตรงกลาง  ปลายดอกเรียวแหลมเข้าทีละน้อย  ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน ทรงผลของกบเจ้าคุณจะมีความแตกต่างจากกบอื่นๆ คือ มีรูปทรงไข่ ขนาดผลปานกลาง ปลายผลป้าน ไม่มีก้น ร่องพูลึก เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน สีเนื้ออ่อน ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบเจ้าคุณ

 

                                                         Last updated : 03/08/2562

Visitors: 286,820