พันธุ์กบวัดกล้วย

พันธุ์กบวัดกล้วย ( Kop Watkluay )

ชื่อพันธุ์  :        กบวัดกล้วย

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พันธุ์กลาง)

ประวัติ : เล่ากันมาว่ามีถิ่นกำเนิดมาจาก วัดกล้วย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 

 

ลักษณะต้นและใบ

ทรงพุ่มแคบ  ลำต้นสูงและตั้งตรงคล้ายกับสนหรือรูปกรวยแหลม ใบเป็นรูปไข่ ป้อมกลางใบ 

ลักษณะดอก

ก้านดอกยาว  สีของดอกเป็นสีเขียวน้ำตาลอ่อน

ลักษณะผล

ทรงผลมีความแตกต่างจากกบอื่นๆ คือ มีรูปทรงคล้ายหมอน ปลายผลแหลม ผลทรงกระบอก เรียว ยาว ผลงอน หนามยาวและหนามถี่มาก

ลักษณะเนื้อ

เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน สีเนื้อเหลืองอมส้ม(สีจำปา) เมล็ดลีบ ไม่ค่อยเป็นเต่าเผา ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6

 

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์กบวัดกล้วย

 ข้อมูลจาก : สวนตาก้าน และ  

 • ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล และจงดี โตอิ้ม. (2555). รายงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กรมวิชาการเกษตร. (2556). การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
 • กรมวิชาการเกษตร. (2555). ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืชทุเรียน.

                                                          

 

ทุเรียนกลุ่มกบ

 • พันธุ์กบพิกุล
  พันธุ์กบพิกุล ( Kop Phikun) ชื่อพันธุ์ : กบพิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibthinus Murray สถานภา...
 • พันธุ์กบสุวรรณ
  พันธุ์กบสุวรรณ ( Kop Suwan) ชื่อพันธุ์ : กบสุวรรณ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา) ประวัต...
 • พันธุ์กบชายน้ำ
  พันธุ์กบชายน้ำ ( Kop Chainam ) ชื่อพันธุ์ : กบชายน้ำ ประวัติ : เพาะจากเมล็ดกบแม่เฒ่า แหล่งค้นพบใน...
 • พันธุ์กบทองคำ
  พันธุ์กบทองคำ ( Kop Thongkam) ชื่อพันธุ์ : กบทองคำ สถานภาพพันธุ์ : พันธุ์พื้นเมืองตระกูลกบ (พัน...
Visitors: 447,099