พันธุ์ธรณีไหว

พันธุ์ธรณีไหว (Thoraniwai)

ชื่อพันธุ์        :  ธรณีไหว

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ : เพาะจากเมล็ดตระกูลทองย้อย เกิดที่บางระมาด จ.นนทบุรี

สถานภาพพันธุ์  :   พันธุ์พื้นเมือง(พันธุ์หนัก) ตระกูลทองย้อย

ลักษณะประจำพันธุ์
       ทุเรียนตระกูลทองย้อยจะมีลักษณะพุ่มใหญ่ ลำต้นตรง แข็งแรงแต่ทิ้งกิ่ง ใบบางสีเขียวแก่เป็นมัน ใบป้อม  ปลายใบใหญ่ยาว ผลใหญ่ทรงอวดสีผลค่อนข้างเขียว ธรณีไหวจะมีผลทรงไข่ ขนาดผลปานกลาง ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง หนามนูน รองพูตื้น เนื้อสีเหลืองจัด ดก ต้นยิ่งแก่ยิ่งดก เนื้อหยาบ เนื้อหนา รสหวานมัน มีกลิ่นปานกลาง ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 4-6

 

ตัวอย่างกิ่งทุเรียนพันธุ์ธรณีไหว

                                                           Last updated: 03/08/2562

Visitors: 392,178