วิธีการห่อและตัดทุเรียน...ฉบับชาวสวนนนทบุรี [ชมวิดีโอ]

สวนตาก้าน นำเสนอวิธีการห่อและตัดทุเรียน..ฉบับชาวสวนนนท์

ชาวสวนต้องเข้าใจ 3 เรื่อง คือ การดูแลทุเรียนในระยะติดผล, การนับอายุ และ การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธี 

1. การดูแลทุเรียนในระยะติดผล 

1) การตัดแต่งผล

ตัดแต่งผลประมาณ 3 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 หลังดอกบาน 3-4 สัปดาห์ : ตัดแต่งผลที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ผลขนาดเล็กหรือผลต่างรุ่น ผลที่อยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม เช่น ปลายกิ่ง ด้านข้างของกิ่ง และผลที่ติดเป็นกระจุกใหญ่ ๆ ออกเหลือผลที่ดีไว้มากกว่าที่ต้องการจริง 50 % 

- ครั้งที่ 2 หลังดอกบาน 6-8 สัปดาห์ : ตัดผลที่มีขนาดเล็กกว่าผลอื่นในรุ่นเดียวกัน ผลที่บิดเบี้ยว ผลที่มีอาการหนามแดง 

- ครั้งที่ 3 ตัดแต่งครั้งสุดท้าย : ตัดผลขนาดเล็ก ผลบิดเบี้ยว ผลก้นจีบออก จะเหลือผลที่มีขนาดและรูปทรง สม่ำเสมอ ในปริมาณเท่ากับที่ต้องการจริง เมื่อตัดแต่งผลครั้งสุดท้ายเสร็จ ควรโยงกิ่งหรือใช้ไม้ไผ่ค้ำ เพื่อป้องกันกิ่ง หักจากน้ำหนักผลที่มากขึ้น ป้องกันผลร่วงในพื้นที่มีลมแรง

 

2) การใส่ปุ๋ย 

    หลังจากติดผลแล้ว 5-6 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเร่งการเจริญของผล เพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ ถ้าต้นทุเรียนขาดความสมบูรณ์ ใบเล็ก ใบซีด ไม่เขียวเข้ม ควรให้ปุ๋ยทางใบเสริมในช่วงสัปดาห์ที่ 5-10 หลังดอกบาน เพื่อช่วยให้ผลทุเรียนสมบูรณ์มากขึ้น

 

3) การควบคุมไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อน 

   ถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนในช่วงติดผล ใบอ่อนและผลทุเรียน จะแย่งอาหารกัน ทำให้เกิดผลทุเรียนเสียหาย ผลอ่อนร่วง รูปทรงลูกบิดเบี้ยว เนื้อคุณภาพด้อยเป็นเต่าเผา เนื้อแกน เราสามารถสังเกตอาการทุเรียนก่อนจะแตกใบอ่อนได้ โดยสังเกตเยื่อหุ้มตา เริ่มเจริญหรือเรียกระยะหางปลา

 

4) การรดน้ำ 

   ดูแลรดน้ำสม่ำเสมอ ตลอดช่วงที่กำลังติดผล

 

5) จดบันทึกวันดอกบาน 

   ดอกทุเรียนที่บานใน 1 ต้น จะมีระยะดอกที่บานต่างกันเป็นหลายรุ่น เราจึงควรจดบันทึกวันดอกบานของแต่ละรุ่น และแต่ละต้นไว้ พร้อมกับทำเครื่องหมายไว้โดยใช้เชือกสีที่แตกต่างกันในการค้ำกิ่งที่ติดผล เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว

 

6) การป้องกันกำจัดโรคแมลง 

     ในระยะนี้ควรตรวจสอบและป้องกันกำจัดโรคผลเน่า หนอนเจาะผล ทุเรียน ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยหอย

 

7) การป้องกันหนูและกระรอก 

ชาวสวนพึงระวังหนูและกระรอกเข้าทำลายกัดกินทุเรียน ถ้าสวนมีสัตว์รบกวนควรหาวิธีป้องกันดังนี้

- ทำความสะอาดเก็บ สิ่งของที่รกร้างกิ่งไม้รอบสวน เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของหนู/กระรอก

- ตัดกิ่งไม้บริเวณรอบต้นทุเรียนของต้นไม้อื่นๆเพื่อตัดเส้นทางหนูได้

- นำสังกะสีแผ่นเรียบกว้าง 30 เซนติเมตร ยาวตามขนาดของต้นพันรอบโคนต้นทุเรียน เป็นการป้องได้เฉพาะหนู

- การป้องอีกวิธีหนึ่งคือการห่อ ให้ใช้ถุงพลาสติกใส่ขนาด  40x60 เซนติเมตร  ตัดก้นถุงและตัดข้างยาว 30 เซนติเมตร นำมาห่อทุเรียน ควรห่อให้คลุมตั้งแต่กิ่งที่ลูกทุเรียนนั้นติดอยู่ ปล่อยชายถุงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันได้ทั้งหนู กระรอก และนก

 

2. การนับอายุ 

  การนับอายุทำได้โดยนับจำนวนวันหลังจากดอกบานจนถึงวันที่ผลแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์เบา เช่น ตระกูลกบ กระดุม ลวง ชะนี ใช้เวลาประมาณ 90-110 วัน ส่วนทุเรียนพันธุ์หนักใช้เวลา 120 วันขึ้นไป เช่น ก้านยาว หมอนทอง ที่จะใช้เวลาประมาณ 120-140 วัน

การนับอายุนี้อาจคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย ขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ เช่น อากาศร้อนและแห้งแล้งทุเรียนจะแก่เร็วขึ้น แต่หากฝนตกชุกความชื้นสูงทุเรียนจะแก่ช้า ดังนั้นเพื่อสะดวกในการจำและไม่ผิดพลาดในการตัดทุเรียนอ่อน เกษตรกรควรจดบันทึกวันที่ดอกบาน และทำเครื่องหมายรุ่น ดังนี้

- จดบันทึกวันที่ดอกทุเรียนบานของแต่ละพันธุ์ และแต่ละรุ่น

- ทำเครื่องหมายรุ่นโดยในขณะที่ค้ำหรือโยงกิ่งด้วยเชือก ควรใช้สีที่แตกต่างกันในการค้ำหรือโยงกิ่งแต่ละรุ่น ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการตัดทุเรียน ที่แก่มีคุณภาพดี

 

3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธี

1) เก็บเกี่ยวผลที่แก่แล้ว โดยสังเกตจากลักษณะของผลและ นับอายุ

ลักษณะผลเมื่อทุเรียนแก่จะพบการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- สีเปลือกจะเปลี่ยนจากเขียวสดเป็นสีน้ำตาลหรือเขียวแกมเทา แต่ผลที่อยู่นอกทรงพุ่มโดนแสงแดดมากจะมีสีน้ำตาลมากกว่าผลที่อยู่ในทรงพุ่ม

- ก้านผลเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลคล้ำ สาก ตรงรอยต่อของระหว่างก้านผลตอนบนกับก้านผลตอนล่าง (ปลิง) จะบวมใหญ่ เห็นรอยต่อชัดเจน

- ปลายหนามแห้งจะไหม้จากปลายหนามเข้ามามีสีน้ำตาล หนามกางออกร่องหนาค่อนข้างห่าง

- สังเกตรอยแยกบนพูจะเห็นได้ชัดเจนเป็นเส้นสีเหลือง ยกเว้นพันธุ์ก้านยาว จะเห็นไม่ชัด

- ชิมปลิง ทุเรียนแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบ น้ำใส ๆ ไม่ข้นเหนียว เหมือนทุเรียนอ่อน ชิมดูจะมีรสหวาน

- การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม ผลทุเรียนที่แก่จัดจะมี เสียงดังหลวม ๆ

- ทั้งนี้เมื่อผลทุเรียนในต้นเริ่มแก่สุกและร่วงก็เป็นสัญญาณ เตือนว่าทุเรียนที่เหลือซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเริ่มแก่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

 

 

2) วิธีการเก็บเกี่ยว

- ตัดเหนือปลิงของก้านผล ด้วยมีดคมและสะอาดส่งลงมา ให้คนที่รอรับข้างล่าง อย่าให้ผลตกกระทบพื้น วิธีที่นิยมคือใช้เชือกโรย และใช้ตระกร้ารองรับทุเรียน

- ห้ามวางผลทุเรียนบนพื้นดินในสวนโดยตรง เพื่อป้องกันเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุของโรคผลเน่าติดไปกับผลทุเรียน

-ควรวางทุเรียนในเข่งหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้

- ทำความสะอาด คัดคุณภาพ คัดขนาดก่อนจำหน่าย

                                                       Last updated: 27/07/2019

Visitors: 455,534