วิดีโอปลูกทุเรียนปี 2562 ต้องรู้อะไรบ้าง?

    ปลูกทุเรียนปี 2562 ต้องรู้อะไรบ้าง? สวัสดีปีใหม่ 2562 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ช่องทางของสวนตาก้าน ขอให้ทุกท่านประสบความสุขตลอดปี ในช่วงปีใหม่นี้ ท่านใดที่ตั้งใจจะปลูกทุเรียน ขอให้ท่านเรียนรู้ เกทั้งเรื่อง สายพันธุ์ทุเรียน สภาพดิน น้ำ อากาศ ในพื้นที่ของท่านก่อนที่จะเริ่มปลูกทุเรียน เพื่อให้ต้นทุเรียนเติบโตได้อย่างสวยงามและท่านเองก็มีความสุข..สวัสดีปีใหม่ 

 
                                       สวนตาก้าน
Visitors: 475,957