วิดีโอดูแลสวนทุเรียน จ.เชียงใหม่

         ช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 คุณอดิสรณ์ ฉิมน้อยและครอบครัว เดินทางแนะนำการทำสวนทุเรียนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และได้สาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียน การกรีดต้น การทำโคน การใช้ปุ๋ย การจัดการโรคแมลง และวิธีการดูแลเมื่อทุเรียนออกดอก โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 10 คน

 ภาพบรรยากาศ

Last updated: 10/11/2018

Visitors: 469,384