พันธุ์กระปุกทองดี

พันธุ์กระปุกทองดี ( Kra Pok Thong Dee )

ชื่อพันธุ์              :   กระปุกทองดี

ชื่อวิทยาศาสตร์     :    Durio  zibthinus  Murray

 ประวัติ              :   เป็นไม้โบราณ เกิดก่อนปี 2485 เดิมชื่อ "กระปุกตาทองดี" มีมาก แถวอำเภอบางกรวย

สถานภาพพันธุ์      :  พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ไม้พุ่มเล็ก ไม่ทิ้งกิ่งล่างทรงคล้ายกบสาวน้อย ทุเรียนเบา กิ่งก้านสวย ทรงสวย ผลทรงกลม หนามห่างคล้ายปลาปักเป้า ฐานหนามกว้าง ปลายหนามแหลมมาก ขั้วสั้น เนื้อละเอียด หวานมัน เนื้อสีเข้ม เนื้อเหนียวเหมือนสีผึ้ง ใบคล้ายกบสาวน้อย ดกเป็นบางปี อายุให้ผลประมาณ 5-6 ปี 

ต้นพันธุ์กระปุกทองดีที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.8-1 เมตร 

Last updated : 20/05/61

Visitors: 392,177