พันธุ์กระปุกทองดี

ชื่อพันธุ์              กระปุกทองดี

ชื่อวิทยาศาสตร์        Durio  zibthinus  Murray

 ประวัติ             เป็นไม้โบราณ เกิดก่อนปี 2485 เดิมชื่อ "กระปุกตาทองดี" มีมาก แถวอำเภอบางกรวย

สถานภาพพันธุ์    พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ไม้พุ่มเล็ก ไม่ทิ้งกิ่งล่างทรงคล้ายกบสาวน้อย ทุเรียนเบา กิ่งก้านสวย ทรงสวย ผลทรงกลม หนามห่างคล้ายปลาปักเป้า ฐานหนามกว้าง ปลายหนามแหลมมาก ขั้วสั้น เนื้อละเอียด หวานมัน เนื้อสีเข้ม เนื้อเหนียวเหมือนสีผึ้ง ใบคล้ายกบสาวน้อย ดกเป็นบางปี อายุให้ผลประมาณ 5-6 ปี 

ต้นพันธุ์กระปุกทองดีที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.8-1 เมตร 

Last updated : 20/05/61

Visitors: 195,531