พันธุ์กำปั่นตาแพ

ชื่อพันธุ์              กำปั่นตาแพ

ชื่อวิทยาศาสตร์    Durio  zibthinus  Murray

 ประวัติ             เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่  ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยนายแพ  เป็นผู้เพาะ หลังน้ำท่วม พ.ศ. 2460 แต่มาแพร่หลายเมื่อหลังน้ำท่วมปี พ.ศ. 2485 

สถานภาพพันธุ์    พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์หนัก) ตระกูลกำปั่น

ลักษณะประจำพันธุ์ 

เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่าย ใบมีลักษณะบางป้อมกว่ากำปั่นเดิม  กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม   ผลมีรูปร่างทรงป้อม  ก้านขั้วยาว ปากปลิงใหญ่ เนื้อสีเหลืองนวล ทรงลูกยาว หนามออกสีน้ำตาล รูปร่างหนามแหลมเล็กตรง การเจริญเติบโตขึ้นง่าย   เป็นทุเรียนที่เรือนต้นพอใช้ได้  ออกดอกมาก มักให้ผลผลิตดี ไม้ดกลูกเยอะ มีกลิ่นแรง ข้อระวังคืออย่าปล่อยให้งอมจนเกินไป กินห่ามจะอร่อยมาก รสชาติหวานมันพอดี อายุให้ผลประมาณ 4 ปี 

         ต้นพันธุ์กำปั่นตาแพที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.8-1 เมตร 

 Last updated : 20/05/61

Visitors: 195,531