พันธุ์กำปั่นตาแพ

พันธุ์กำปั่นตาแพ (Kampan Ta phae)

ชื่อพันธุ์           :   กำปั่นตาแพ

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Durio  zibthinus  Murray

ประวัติ            :  เป็นทุเรียนเพาะจากเมล็ดกำปั่นเดิม เกิดที่ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยนายแพ เป็นผู้เพาะ หลังน้ำท่วม พ.ศ. 2460 แต่มาแพร่หลายเมื่อหลังน้ำท่วมปี พ.ศ. 2485 

สถานภาพพันธุ์   : พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์หนัก) ตระกูลกำปั่น

ลักษณะประจำพันธุ์ 

เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่าย ใบมีลักษณะบางป้อมกว่ากำปั่นเดิม  กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม   ผลมีรูปร่างทรงป้อม  ก้านขั้วยาว ปากปลิงใหญ่ เนื้อสีเหลืองนวล ทรงลูกยาว หนามออกสีน้ำตาล รูปร่างหนามแหลมเล็กตรง การเจริญเติบโตขึ้นง่าย   เป็นทุเรียนที่เรือนต้นพอใช้ได้  ออกดอกมาก มักให้ผลผลิตดี ไม้ดกลูกเยอะ มีกลิ่นแรง ข้อระวังคืออย่าปล่อยให้งอมจนเกินไป กินห่ามจะอร่อยมาก รสชาติหวานมันพอดี อายุให้ผลประมาณ 4 ปี 

         ต้นพันธุ์กำปั่นตาแพที่มีจำหน่าย ความสูงประมาณ 0.8-1 เมตร 

 Last updated : 20/05/61

Visitors: 286,825